สภาพวิสัย - Antonio Gramsci 1917

 

สภาพวิสัย

Antonio Gramsci 1917

แปลเป็นภาษาไทยโดย จักรพล ผลละออ 2018

 

บรรดาปฏิปักษ์ของเรานั้นไม่เคยรู้สึกต้องสนใจกับการตัดสินหรือการวินิจฉัยทัศนคติของนักสังคมนิยม ในทางเดียวกันกับที่พวกเขาได้กระทำตามหลักการและมรรควิธีที่นักสังคมนิยมนั้นได้กระทำตามและยอมรับอยู่ตลอดเวลา การกระทำเช่นนี้นั้นหมายถึงการพิจารณาพวกเขาอย่างแท้จริงและเป็นการกระทำบางสิ่งที่เป็นรูปธรรม และไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่แม้เคยพยายามจะสร้างการวินิจฉัย หากแต่พวกเขานั้นไม่สามารถจะทำมันได้ต่างหาก

บรรดาปฏิปักษ์ของเรานั้นสูญเสียเส้นทางของตนเองเมื่อเผชิญหน้ากับมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยสภาพวิสัย ซึ่งรวมตัวกันอยู่ในความมืดมิด ซึ่งมอบความหวังทั้งหมดไว้ในตอกซอกซอยอันมืดบอดของเรื่องซุบซิบนินทา การใส่ร้ายป้ายสี และการทำลายชื่อเสียง พวกเขาไม่มีความเข้าใจต่อความซื่อตรง และพฤติกรรมที่สอดคล้องกันอย่างเคร่งครัด พวกขาล้วนแล้วแต่ถูกควบคุมด้วยความจริง และด้วยปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ และพวกเขาไม่เข้าใจมนุษย์ผู้เต็มไปด้วยสภาพวิสัย ผู้ให้น้ำหนักและตัดสินความเป็นจริงที่ไม่ใช่การตัดสินภายในตัวเองและไม่ใช่การตัดสินแห่งตัวเอง มากเท่าที่เป็นการตัดสินในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่ออดีตและอนาคต ความเป็นจริงดังกล่าวนั้นจึงจะเป็นตัวตัดสินขั้นต้นสำหรับผลกระทบของพวกเขา และ ธรรมชาติภายนอกของพวกเขา และมันจึงเป็นความเชื่อแห่งความจริง และความเชื่อลี้ลับนี้ไม่สามารถจะถูกวินิจฉัยได้ มันทำได้เพียงสวดภาวนาหรือสาปแช่งเท่านั้น

หากแต่นี่คือจุดแข็งของนักสังคมนิยมอิตาลี ที่จะรักษาสภาพวิสัยแบบดังกล่าวไว้ เพื่อจะสร้างความสำเร็จในการเอาชนะความรู้สึก เพื่อจะประสบความสำเร็จในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกไม่ให้เกิดการกระทำตามอารมณ์ ในห้วงสมัยแห่งประวัติศาสตร์นี้นักสังคมนิยมอิตาลีได้ตระหนักถึงจุดสิ้นสุดทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุด มนุษยชาติที่จะไม่ตกไปสู่กับดักของภาพลวงหลอก มนุษยชาติที่ต่อต้านและปฏิเสธรูปแบบของชีวิตทางจิตวิญญาณที่ไร้ประโยชน์และเป็นอันตราย นั่นคือการออกห่างและปฏิเสธการกระทำการตามสภาพอารมณ์ความรู้สึก

พวกเขาได้ปฏิเสธมันอย่างมีจิตสำนึก อันเนื่องมาจากพวกเขาเรียนรู้ที่จะแยกย่อยเนื้อหาคำสอนของครูผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเขา ตลอดจนแยกแยะตำสอนที่ถูกสร้างขึ้นจากความจริงแบบกระฎุมพี และย่อยทำลายมันด้วยกระบวนการคิดเชิงวิพากษ์แบบสังคมนิยม นักสังคมนิยมอิตาลีนั้นยังคงยืนหยัดในจุดยืนของตนซึ่งถูกกำหนดโดยความต้องการของชนชั้นทางสังคม ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วพวกเขาจะไม่ไขว้เขวไปด้วยกรอบการมองอันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่ถูกนำเสนอต่อพวกเขา ในการรวมตัวกันนั้นพวกเขาจะไม่อ่อนกำลังลงเมื่อเห็นร่างของเด็กที่ถูกฆาตกรรมนอนลงอยู่ที่เท้าของพวกเขา ความปั่นป่วนทางอารมณ์ที่ปัจเจกบุคคลทุกคนรู้สึก ความโศกเศร้าและอารมณ์ความรู้สึกที่ปัจเจกบุคคลทุกคนรู้สึกนั้นจะไม่สามารถสร้างรอยขีดข่วนใดๆต่อการรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นของชนชั้นได้

ถ้าหากว่าปัจเจกบุคคลทั้งหลายนั้นมีหัวใจ ชนชั้นนั้นก็ไม่มีหัวใจในแง่ที่เป็นการให้ความหมายแบบไร้สาระของพวกมนุษยนิยม หากแต่ชนชั้นนั้นมีเจตจำนง ชนชั้นนั้นมีสภาพวิสัย การดำรงอยู่ของมันทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ถูกประกอบสร้างขึ้นจากการกำหนด และสภาพวิสัย โดยไม่มีสิ่งใดรอดพ้น ในฐานะของการดำรงอยู่เป็นชนชั้นแล้วมันย่อมไม่มีรูปแบบอื่นของการรวมตัวกันนอกเหนือไปจากการรวมตัวกันเป็นชนชั้น ไม่มีรูปแบบการต่อสู้อื่นใดอีกนอกเหนือไปจากการต่อสู้ทางชนชั้น และไม่มีชนชาติใดยกเว้นความเป็นชนชั้น นั่นคือการสถาปนาความเป็นสากล ดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าหัวใจของชนชั้นนั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดเลยนอกเหนือไปจากจิตสำนึกของการดำรงอยู่ของชนชั้น จิตสำนึกของจุดจบของชนชั้น และจิตสำนึกของชนชั้นในอนาคต

บรรดาปฏิปักษ์ของเรานั้นไม่มีความเข้าใจต่อเรื่องเหล่านี้ ในอิตาลีสภาพวิสัยยังเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจ และนี่คือสิ่งเดียวที่นักสังคมนิยมสามารถหยิบใช้ประโยชน์และสร้างประโยชน์ในอิตาลีได้ พวกเขาได้มอบอิตาลีที่ขาดหายบางสิ่งบางอย่างไปจนกระทั่งปัจจุบัน นั่นคือการดำรงชีวิตและการเสนอตัวอย่างที่สร้างความสั่นสะเทือนในความเด็ดเดี่ยวและการสร้างความภาคภูมิใจต่อสภาพวิสัยทางชนชั้นได้.

 


SourceIl Grido del Popolo, March 3, 1917;
Translated: by 
Mitchell Abidor;
CopyLeft
Creative Commons (Attribute & ShareAlike) marxists.org 2008.