อัตรา 'ภาษี' ในรัฐสวัสดิการ ตัวอย่างของ 'สวีเดน' กับ 'เดนมาร์ก' อดีต-ปัจจุบัน (แค่กร๊าฟ)

11 December, 2017 - 19:17 -- fookch

 * ตัวเลขเป็นหน่วย %

   - สวีเดน

1.ภาษีที่เก็บจากกำไรของบริษัท (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ที่มา https://tradingeconomics.com/sweden/corporate-tax-rate

สามารถตรวจสอบอีกแหล่งข้อมูลได้ที่ http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1

 

2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่มา https://tradingeconomics.com/sweden/personal-income-tax-rate 

 

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

* บางครั้งมีการใช้ปะปนกับคำว่า Sales Tax ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเป็นภาษีที่เก็บเอาจากผู้ผลิต แต่ในที่นี้หมายถึงภาษีที่เรารู้จักกันว่า VAT ที่เก็บเอาจากผู้บริโภคตามราคาสินค้าและบริการ (a tax charged to consumers based on the purchase price of certain goods and services.)

ที่มา https://tradingeconomics.com/sweden/sales-tax-rate

 

   - เดนมาร์ก 

1.ภาษีที่เก็บจากกำไรของบริษัท (ภาษีเงินได้นิติบุคคล)

ที่มา https://tradingeconomics.com/denmark/corporate-tax-rate

สามารถตรวจสอบอีกแหล่งข้อมูลได้ที่ http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TABLE_II1

 

2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ที่มา https://tradingeconomics.com/denmark/personal-income-tax-rate

 

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

* บางครั้งมีการใช้ปะปนกับคำว่า Sales Tax ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเป็นภาษีที่เก็บเอาจากผู้ผลิต แต่ในที่นี้หมายถึงภาษีที่เรารู้จักกันว่า VAT ที่เก็บเอาจากผู้บริโภคตามราคาสินค้าและบริการ (a tax charged to consumers based on the purchase price of certain goods and services.)

ที่มา https://tradingeconomics.com/denmark/sales-tax-rate

 

ตรวจสอบข้อมูลภาษีอื่น ๆ ในอีกแหล่งข้อมูลได้ที่ http://www.oecd.org/tax/tax-policy/tax-database.htm

 

ที่มาภาพประกอบ https://goo.gl/images/njQBcd

‘โง่,จน,เจ็บ’ จริงหรือไม่? ว่าด้วยงานศึกษา ‘ความจนสูบพลังงานสมอง’

1 June, 2020 - 16:29 -- fookch

“โง่ จน เจ็บ” จะจริงหรือไม่นั้น มีการศึกษาที่ชี้ว่า ‘ความยากจนสูบพลังงานออกจากสมองอย่างมาก’ จากงานวิจัยปี 2013 ของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและม.พรินซ์ตันในสหรัฐฯ, ม.บริติชโคลัมเบียในแคนาดา, และม.วอร์วิคในอังกฤษ พบว่าความกังวลจากปัญหาทางการเงินของคนยากจนส่งผลให้ IQ ลดลงเฉลี่ย 13 หน่วย (เช่น