ginnagan's picture

<p>คนคนหนึ่งที่คิดจะทำงานด้านสื่อสารมวลชนและริที่จะเป็นคนถ่ายภาพเล่าเรื่อง</p> <p>อีกทั้ง พยายามจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีในสังคมอันหลากหลายของประเทศนี้</p> <p>เคยเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการ www.thaingo.org ที่ติดตามเรื่องราวของภาคประชาสังคมอย่างไม่วางตาและคิดว่าจะยังคงอยู่บนถนนสายนี้ ...อีกนาน...</p>

บล็อกของ ginnagan

JUST DO iT 'ลูกผู้ชายสายน้ำ' #2

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สะเปะสะปะทำให้ชาวบ้านหลายคนทิ้งชีวิตเรือกสวนไร่นา หันมาเป็นผู้ประกอบการอย่างไร้ทิศทาง ไร้การจัดการ ไร้ความคิด ในสังคมมือใครยาวสาวได้สาวเอาที่ต้องการแต่ประโยชน์ส่วนตน

JUST DO iT 'ลูกผู้ชายสายน้ำ' #1

แดดยามบ่ายกระทบสายน้ำเป็นริ้วเต้นระริกรินไหลไปตามแก่งหินน้อยใหญ่ ทิวไม้สองฝั่งแน่นขนัดทอดกายยึดผืนดินไม่ให้น้ำกัดเซาะ ราวกับมืออันอบอุ่นของแม่ที่โอบอุ้มทารกแนบอก

น.ส.เชียงคาน#2

คนงานบนเรือขนสินค้าขนาดใหญ่ริมฝั่งโขง กำลังทำงานของพวกเขา

เรือขุดทรายตักทรายจากกลางลำน้ำ ชายชราหาปลาอยู่บนเรือท้องแบน

ธุรกิจการค้าคึกคัก

...

น.ส.เชียงคาน#1
เชียงคานเมืองริมฝั่งโขง ถูกพูดถึงมากมายในหมู่นักท่องเที่ยว

นักเดินทางหลายคนหยุดเวลาเอาไว้ที่นั่นด้วยการนอนอ่านหนังสือเป็นอาทิตย์

...

ค-น หลังภูเขา#4 อุ่นในสายลมหนาว

ทุกเช้าๆ คุณแม่ชาวปกาเกอญอจะออกมาสะพายลูก ...

ระหว่างเดินไปตามถนนกลางหมู่บ้าน

ระหว่างอาบน้ำริมห้วยแม่แงะ

ระหว่าง รอ ...

ค-น หลังภูเขา#3

ในลมหนาวมีใบหน้าใสซื่อ


ดูเหมือนว่า จะกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วอย่างยิ่ง ที่จะต้องถ่ายภาพใบหน้าคน
...


ทุกปีที่ไปงานวันเด็กไร้สัญชาติ รอยยิ้มของคนหลังภูเขา อ่อนโยนแบบเด็กๆ
..

ค-น หลังภูเขา#2

ห้องทะเบียนราษฏรเคลื่อนที่ถูกจำลองขึ้นบนลานโล่งบริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน ,คนไร้รัฐบ้านแม่แพะมารวมตัวกันเพื่อทำประชาคม ,ยกมือรับรองสถานะบุคคลเป็นพยานรู้เห็นว่าครอบครัวที่ได้รับการสำรวจทั้งหมดอยู่บนผืนดินแห่งนี้มานาน ก า เ ล

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ ginnagan