สีของป่า

ความเห็น

Submitted by sutara on

เคยเขียนบันทึกไว้ว่า...

"ท้องฟ้าเปลี่ยนสี ชีวิตเปลี่ยนไป"
ท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีไปทุกวัน นำพาชีวิตของเราไปด้วย

ความรู้สึกแบบนั้นถูกแสดงออกมาเป็นภาพชุดนี้
งดงามค่ะ...เปลี่ยนชื่อหัวข้อเป็น "สีของฟ้า" ดีไหม

นึกว่าหายไปไหนนะเนี่ย ที่แท้หนีเข้าป่านี่เอง

แต่เอ๊ะ ล่าสุดไปทะเลมานี่นา ว่าจะเข้ามาดูภาพทะเลซักกะหน่อย
กลับได้ยลภาพป่าซะนี่...แต่ก็ไม่ผิดหวัง

Submitted by phu on

งามแท้...
กันสบายดีนะ

JUST DO iT 'ลูกผู้ชายสายน้ำ' #2

ทิศทางการเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวที่สะเปะสะปะทำให้ชาวบ้านหลายคนทิ้งชีวิตเรือกสวนไร่นา หันมาเป็นผู้ประกอบการอย่างไร้ทิศทาง ไร้การจัดการ ไร้ความคิด ในสังคมมือใครยาวสาวได้สาวเอาที่ต้องการแต่ประโยชน์ส่วนตน

JUST DO iT 'ลูกผู้ชายสายน้ำ' #1

แดดยามบ่ายกระทบสายน้ำเป็นริ้วเต้นระริกรินไหลไปตามแก่งหินน้อยใหญ่ ทิวไม้สองฝั่งแน่นขนัดทอดกายยึดผืนดินไม่ให้น้ำกัดเซาะ ราวกับมืออันอบอุ่นของแม่ที่โอบอุ้มทารกแนบอก