vajrasiddha's picture
ศาสนาสามารถลดทอนสถานะและอำนาจ กลายเป็น "พื้นที่ว่าง" ที่เปิดกว้างต่อการเรียนรู้แลกเปลี่ยนที่หลากหลาย

บล็อกของ vajrasiddha

เส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจที่แตกสลาย (ตอนที่ ๒)

 

เส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจที่แตกสลาย (ตอนที่ ๒)

ตำนานของหัวใจอันมีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ

Myth of the Broken Heart Warriors

ทุกข์อย่างเป็นมิธ: เห็นทุกข์เป็นหนทาง

ณัฐฬส วังวิญญู เขียน

จากประสบการณ์การสอนคอร์สอบรม
The Myth of the Broken Heart
19-21 กรกฎคม 2562
ณ วัชรสิทธา

จากจิตวิทยาสู่จิตวิญญาณผ่านว๊อยซ์ไดอะล็อก

 “รู้จัก Voice Dialogue”

บรรยายโดย มะเหมี่ยว วรธิดา วิทยฐานกรณ์

และทีมงาน Voice Dialogue Thailand

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ วัชรสิทธา

สรุปความโดย ชัยณภัทร จันทร์นาค

 

คุยกับต้นไม้ : ความรักและการร่วมสร้างระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

15 ปี นิ้วกลม : ตัวตนและการเติบโตภายในของนักเขียนโลกสวยแห่งยุคสมัย

พื้นฐานการทำงานด้านจิตบำบัดด้วยไมตรี

 

Public Talk: Maitri and Psychotherapy
พื้นฐานการทำงานด้านจิตบำบัดด้วยไมตรี

คิม โรเบิร์ตส
ครูสอนโยคะ นักจิตบำบัด นักเขียน
อาจารย์พิเศษ Contemplative Psychology ที่มหาวิทยาลัยนาโรปะ สหรัฐอเมริกา

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ vajrasiddha