กษัตริย์

วิพากษ์สุรพล นิติไกรพจน์ (ภาค ๒)

วิพากษ์สุรพล นิติไกรพจน์ (ภาค ๒)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


คำอภิปรายในงานรำลึกครูกฎหมาย (อาจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม) โดย สุรพล นิติไกรพจน์ วันนี้  ถ้าอย่างในคัมภีร์ก็คงได้เพียงอุทาน "โมฆะบุรุษหนอ" หรือแปลเป็นภาษาลูกทุ่ง ก็คือ "อ้ายชิบหาย" ครับ

กษัตริย์&คณะรัฐประหารผ่านคำอธิบายเรื่องพระราชนิยมของวิษณุ เครืองาม

กษัตริย์และคณะรัฐประหารของไทยผ่านคำอธิบายเรื่องพระราชนิยมของวิษณุ เครืองาม


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล [บันทึกความจำ]


หมายเหตุ : ขอให้ท่านใคร่ครวญค่อย ๆ อ่านดี ๆ นะครับ คำอธิบายของ "วิษณุ เครืองาม" เช่นนี้ เป็นผลดีต่อกษัตริย์หรือไม่ อย่างไร

ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย ว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิ.ย.๒๔๗๕

 ธรรมชาติของการใช้อำนาจรัฐโดยกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย


ว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕*


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


.มุมมองทางกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าด้วยการอภิวัฒน์ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕

Subscribe to กษัตริย์