ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์

“สาวเครือฟ้า” หนังชนชั้นนำไทยแฝงตอกย้ำความเป็นไทยเหนือชาติพันธุ์ลาวล้านนา

ขอออกตัวก่อนเลย ผู้เขียนไม่ใช่นักวิจารณ์หนัง เป็นแค่ผู้ดูหนังเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ซึ่งเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เรียนวิชาการเมือง เศรษฐกิจ สังคมผ่านโลกภายนตร์ในปี 3 ที่คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี แล้วอาจารย์ประจำวิชามอบการบ้านให้ดูหนังเรื่อง “สาวเครือฟ้า” (2523) แล้ววิเคราะห์ตัวบทหนังว่าม

หุ่นยนต์ทำลายความฝันของคนในสังคมทุนนิยม?

จริง ๆ แล้วไม่ควรมองแค่ว่า การเกิดขึ้นของ “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์” (Artificial Intelligence) “เครื่องจักรกลอัฉจริยะ” (Automation) “หุ่นยนต์” (Robots) ที่ใส่ระบบจำลองความคิด การกระทำที่มีเหตุผลเลียนแบบมนุษย์ผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้น ที่จะเข้ามาแย่งงานมนุษย์ จนอาจทำให้งานบางประเภทที่ม

Subscribe to ยศพนธ์ เกิดวิบูลย์