Skip to main content
คนไม่มีอะไร
  โครงการพัฒนาที่พยายามคืบคลาน…เข้ามา อีกนานมั้ย….??? ที่ประเทศไทยจะรอดพ้นจากโครงการพัฒนาที่ประชาชนต้องเป็นแพะรับบาป ชาวบ้านเป็นผู้รับกรรม เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ เป็นผู้ต้องสูญเสีย และเป็นผู้เสียสละ พื้นที่ สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม “เราไม่ต้องการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่” “เราไม่ต้องการอุตสาหกรรมปิโตรเคมี” “เราไม่ต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์” “เราไม่ต้องการท่าเรือน้ำลึก” “เราไม่ต้องโรงไฟฟ้าถ่านหิน” คำเหล่านี้ประมวลสรุปจากเวทีจังหวัดภาคใต้ที่เราได้ไปจัดมา (ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล ระนอง กระบี่ ภูเก็ต และพังงา) ประชาชนได้ตระหนักและทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในประเด็นของการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ประชาชนในแต่ละจังหวัดไม่ได้คิดแค่รับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเท่านั้น แต่ยังหาแนวทางที่จะขับเคลื่อนอย่างไร?  และครั้งต่อไปจะร่วมกลุ่มแบบไหน? ผลสรุปของเวทีเป็นอย่างนี้ทุกจังหวัด ส่วนความเห็นจากหน่วยงานอื่นๆ ต่อประเด็นแผนพัฒนาภาคใต้ เท่าที่ประมวลมาขอยกตัวอย่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซึ่งตนเองได้ไปร่วมรับฟังความคิดเห็น และส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ก็จะมี แต่ก็มีการใช้คำที่แตกต่าง เช่น ที่จังหวัดชุมพร มีความเห็นเพิ่มเติมว่า ต้องให้ความสำคัญกับระบบการศึกษามากขึ้น ของจังหวัดพัทลุง มีความเห็นเพิ่มว่า จังหวัดพัทลุงต้องเป็นเมืองเกษตรสำหรับภาคใต้  จังหวัดภูเก็ต รัฐบาลควรทบทวนร่างแผนพัฒนาภาคใต้ โดยการส่งเสริมอุตสาหกรรมครบวงจร บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แพร จารุ
มีคำกล่าวว่า "อาหารอายุสั้น คนกินอายุยืน อาหารอายุยืน คนกินอายุสั้น" แรกที่ฟังก็รู้สึกรำคาญคนพูดนิด ๆ เพราะเรากำลังกินอาหารอายุยืนแต่เราไม่อยากอายุสั้น สงสัยใช่ไหมคะว่าอาหารแบบไหนที่อายุยืน อาหารที่ปรุงแต่งมาเรียบร้อยแล้ว แช่ตู้ไว้ได้นานๆ นั่นคืออาหารอายุยืน กินกันได้นานๆ แช่ไว้ในตู้เย็น อาหารพวกนี้คนกินอายุสั้น แต่อาหารอายุสั้นก็พวกเห็ด ผักบุ้ง พวกเหล่านี้เป็นอาหารอายุสั้นอยู่ได้ไม่นาน แต่คนกินอายุยืน แต่เดี๋ยวนี้มีมะเขือเทศอายุยืนด้วยนะคะ เป็นพวกตัดต่อพันธุกรรมแบบให้ผิวแข็งไม่บอบช้ำในระหว่างขนส่ง
kanis
7 เดือนผ่านไป  ที่ลุกขึ้นมาได้ ร่างกาย จิตใจ เข้มแข็ง แข็งแรงดีดังเดิมแล้ว.. อีกไม่กี่วัน..ตาซ้ายก็หายดีแล้ว  ก็กลับมาลุยงานอาสาสมัครได้ต่อไป.. ขอบพระคุณในเมตตาของพระเกตุที่ดูแล รักษาให้กำลังใจนิสมาตลอด.. จนได้ชีวิตและร่างกายใหม่ที่แข็งแรงกว่าเดิมกลับมา..สาธุ นิสขอกราบขอบพระคุณพระเกตุ..จ้า..สาธุ ด้วยเมตตาแห่งพระเกตุ..เปรียบประดุจดังเมตตา..ที่ทำให้นิสมีมหานิยมขอเมตตาจากพระเกตุเสมอ..สาธุ นิสมีแรง และตั้งจิตตั้งใจ ที่จะทำบุญทำกุศลให้มากขึ้น.. เพื่ออุทิศให้กับเจ้าบุญนายคุณ และเจ้ากรรมนายเวรของนิส..นิสทั้งแข็งแรงและสบายใจมากขึ้น.. นิสขอให้พระเกตุเจ้าบุญนายคุณของนิส..มีสุขภาพร่างกาย จิตใจที่เข้มแข็งแข็งแรงยิ่งขึ้น  อยู่รอดปลอดภัยจากอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บทุกคน .. ขออย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยเลย..ขอให้หายจากปวดหัว ปวดหัวเข่า ปวดขา ปวดเอว ปวดหลัง ขอให้สุขกาย สุขใจ สบายใจยิ่งขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ปรกติดีดังเดิมทุกคนจ้า...สาธุ
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
ไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ ชิคุณกุนย่า (Chikungunya) เกิดจากเชื้อไวรัส ที่มียุงลายสวนเป็นพาหะ ที่เน้นว่ายุงลายสวน เพราะจะเห็นระบาดมากในบริเวณจังหวัดภาคใต้ที่มีสวนยางจำนวนมากและวิถีชีวิตคือออกไปกรีดยางในสวนแต่เช้ามืดจึงโดนยุงกัดได้ แต่ปัจจุบันพบผู้ป่วยไปในทุกภาคของประเทศ ๕๕ จังหวัด
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาเศรษฐกิจ ภาวะว่างงาน ตกงาน การไม่ได้รับการประกันรายได้ที่แน่นอนจากรัฐ ทำให้คนจน คนไม่มีงานทำ คนรับงานไปทำที่บ้าน คนไม่มีนายจ้าง และอยู่นอกระบบประกันสังคม คือคนกลุ่มใหญ่ของประเทศที่เป็นเหยื่อของภาวะปัญหาที่รุมเร้า หรือคนเหล่านี้ต้องโทษที่เกิดมาจน และถูกทำโทษต่อไปอีกว่าหากอยากมีบำนาญชราภาพ ก็ต้องมาจากการ ออมเงิน ด้วยตนเอง โดยรัฐจะร่วมจ่ายสมทบในอัตราจำกัด โดยอ้างตลอดเวลาว่าไม่มีเงินเพียงพอ ทั้งที่ยังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิรูประบบภาษีที่ก้าวหน้าและเป็นธรรม  การดำเนินการจัดสวัสดิการให้ประชาชนเพื่อลดช่องว่างทางรายได้ การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขของคนมีมากกับคนมีน้อยหรือไม่มีเลย
สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
เมื่อราวกลางเดือนมกราคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิง “ซานติกาผับ” ได้สองสัปดาห์ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีวาระพิจารณาพิเศษว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยค่ารักษาพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บที่มีสิทธิบัตรทอง (ไม่ใช่ข้าราชการ ไม่ใช่ประกันสังคม) จำนวน ๓๑ คนจากผู้บาดเจ็บทั้งหมด ๑๙๖ คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๒) เป็นจำนวนเงินประมาณ ๓.๔ ล้านบาท
ดาวน์ฟ้า
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมของศูนย์ ให้ข้อมูลความร้ความเข้าใจเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ในทุกด้านและโดยเฉพาะสิทธิหลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง) รับเรื่องร้องเรียน  การละเมิดสิทธิจาการรักษาพยาบาล สร้างกระบวนการเรียนรู้ภาคประชาสังคม ผู้ใช้บริการให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพไทย   เบอร์ติดต่อ 0834756009 หรือ e-mail:sawadkhamfu@hotmail.com
athaso
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการในชุมชนนั้น ชุมชนต้องช่วยกันในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการให้มีสุขภาพดีเพื่อให้ผู้พิการในชุมชน สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเข้ามามีส่วนร่วม
Preeda
ทดลองใช้บล็อก   ปรีดา