อารยะขัดขืน

อีกด้านหนึ่งของคานธีที่คุณควรรู้จัก

2 July, 2012 - 16:21 -- iskra

อหิงสาและการดื้อแพ่งคือตัวตนของคานธีที่ดูจะเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแต่ทว่าตัวตนอีกด้านหนึ่งของเขาที่กระแสหลักพูดถึงไม่บ่อยนัก(หรือแทบไม่พูดถึงเลย)นั่นคือคัวตนของเขาในฐานะความเป็นศาสนา-อนุรักษ์นิยม

Subscribe to อารยะขัดขืน