Skip to main content

บล็อกของ กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
ยังเขียนไม่เสร็จ แต่กลัวตกกระแส กลัวโหนดาวดินไม่ทัน เลยรีบมาลงก่อน ดาวดิน
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
3 Aug ช่วงที่ผมเข้าอบรมกับจอร์จ เลกี้แกมักมีกิจกรรมให้เราทำร่วมกัน หลังจากนั้นก็จะมีการถอดประสบการณ์จากกลุ่ม ในช่วงนั้น ผู้เข้าร่วมก็จะสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปของแต่ละคน แล้วช่วยกันสร้างเป็นความรู้ของกลุ่มออกมา ผมก
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
27 June ผมเพิ่งกลับจากงานอบรมในประเทศหนึ่งสิ่งที่ผมพบเจอที่นั่น อาจไม่สามารถเป็นบรรทัดฐานสำหรับตัดสินคนที่นั่นทั้งหมดได้ผมขอเล่าเพียงสิ่งที่ผมพบเห็นและได้สนทนาเท่านั้น ผมได้ไปในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นั่นมาร่วมสิบปี
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
21 June
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
21 June ในงานฝึกอบรมที่ผมได้เรียนรู้และใช้อยู่