Skip to main content

1 July

 

กิจกรรมเริ่มต้นของการอบรมที่ผมทำทุกครั้งคือการถามความคาดหวัง เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างเป้าหมายของการเรียนรู้

แต่ดูเหมือนเราจะไม่คุ้นเคยกับการสร้างเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกันนัก เพราะที่ผ่านมา "ผู้สอน" มักกำหนดให้ ว่าเราจะเรียนรู้อะไร อย่างไร

หลายครั้งที่ผมถามความคาดหวังในการเรียนรู้จากผู้เข้าร่วม สิ่งที่ตามมาจึงมักเป็นความเงียบ

ผมมักจะบอกเขาว่า ผมไม่ใช่คนที่รู้ทุกเรื่อง เมื่อสร้างเป้าหมายร่วมกันแล้ว ผมจะเป็นเพียงผู้จัดกระบวนการให้เรียนรู้ไปร่วมกัน

และแน่นอนว่าบางทีผมก็ใส่เนื้อหาของผมไปในกระบวนการด้วยนะ เห็นด้วยกับเนื้อหานั้นหรือไม่ก็ว่ากันอีกที

 

เมื่อได้เป้าหมายร่วมกันแล้ว ผมก็จะชวนกันสร้างข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะนึกถึงข้อห้ามต่างๆ แต่ผมจะชวนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้มากกว่า และนั่นก็ทำให้บางครั้งผมต้องพบเจอกับข้อเสนอข้อตกลงแปลกๆ อย่างเช่น มีคนเสนอว่า "ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าห้องไม่ตรงเวลาได้ แต่ต้องเลิกตรงเวลา" จากนั้นทั้งห้องก็เฮลั่นด้วยความดีใจที่มีคนช่วยเสนอ...

ปัญหาใหญ่ของการอบรมแบบมีส่วนร่วมที่ผมใช้ คือการเข้าห้องเรียนรู้ร่วมกันไม่ตรงเวลา และผมก็เห็นใจผู้เข้าร่วมที่เคยเข้าอบรมที่น่าเบื่อ ไม่รู้เป้าหมาย ถูกใช้อำนาจบังคับให้เข้า ฯลฯ สิ่งที่พวกเขาจะแสดงถึงความมีอำนาจได้อย่างหนึ่งก็คืออำนาจเหนือร่างกายตนเอง นั่นคือการเอาตัวเองเข้าห้องให้ช้าที่สุด ถือเป็นการประท้วงต่ออำนาจที่เขาไม่พึงใจ

หนึ่งในข้อตกลงที่ผมเสนอให้กลุ่มได้เรียนรู้ร่วมกันก็คือ ผมจะบอกว่า

"การเรียนรู้แบบนี้ จำเป็นต้องรอคนพร้อมกัน เพราะทุกคนสำคัญต่อกันและกันในกระบวนการเรียนรู้แบบที่ผมใช้"

"ผมเห็นว่าถ้าผมจัดการเรียนรู้ได้ดีพอ คนจะอยากเข้าห้องมาร่วมเรียนรู้กับคนอื่น แต่ถ้าผู้เรียนไม่สนุก หลับ เข้าช้าไม่ตรงเวลา ผมจะถือว่าเป็นความผิดของผมเองที่ไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ที่ทำให้คนอยากเรียนรู้ไม่ได้"

 

แต่ผู้เข้าร่วมคนนั้นก็ยังยืนยันข้อเสนอที่ว่า

"ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าห้องไม่ตรงเวลาได้ แต่ต้องเลิกตรงเวลา"

ผมจึงชี้ไปที่แผ่นกระดาษที่รวบรวมความคาดหวังที่สร้างไว้ร่วมกัน แล้วถามว่า

"แล้วเราจะรับผิดชอบต่อเป้าหมายในการเรียนรู้ที่สร้างไว้ร่วมกันอย่างไร..."

ในที่สุดกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมก็ยอมรับว่า เขาให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเรียนรู้มากกว่า จึงยอมตกลงว่าจะเข้าห้องตรงเวลา ไม่ใช่เพื่อผม แต่เพื่อทุกคน

 

ผมได้ชวนผู้เข้าร่วมคุยกันต่อในเรื่องนี้

หลายครั้งที่เราสับสน ละเลย หลงลืมความสัมพันธ์ระหว่าง

เป้าหมาย กับ หนทาง

เสรีภาพ กับ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

เป้าหมายส่วนตัว กับ เป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม

กฎกติกาเพื่อควบคุมกดทับ กับ กฎกติกาเพื่อเอื้อต่อเป้าหมาย

ฯลฯ

 

แต่ในการอบรมครั้งนั้น... ก็ยังมีคนเข้าห้องไม่ตรงเวลาอยู่ดี ฮ่าๆๆ

บล็อกของ กิตติชัย งามชัยพิสิฐ

กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
ยังเขียนไม่เสร็จ แต่กลัวตกกระแส กลัวโหนดาวดินไม่ทัน เลยรีบมาลงก่อน ดาวดิน
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
3 Aug ช่วงที่ผมเข้าอบรมกับจอร์จ เลกี้แกมักมีกิจกรรมให้เราทำร่วมกัน หลังจากนั้นก็จะมีการถอดประสบการณ์จากกลุ่ม ในช่วงนั้น ผู้เข้าร่วมก็จะสะท้อนประสบการณ์จากกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปของแต่ละคน แล้วช่วยกันสร้างเป็นความรู้ของกลุ่มออกมา ผมก
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
27 June ผมเพิ่งกลับจากงานอบรมในประเทศหนึ่งสิ่งที่ผมพบเจอที่นั่น อาจไม่สามารถเป็นบรรทัดฐานสำหรับตัดสินคนที่นั่นทั้งหมดได้ผมขอเล่าเพียงสิ่งที่ผมพบเห็นและได้สนทนาเท่านั้น ผมได้ไปในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นั่นมาร่วมสิบปี
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
21 June
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
21 June ในงานฝึกอบรมที่ผมได้เรียนรู้และใช้อยู่