Thailand vs Cambodia เวรกรรม จึงตกอยู่กับ ประชาชน ชาวไทย โดยเฉพาะ ที่ ศรีสะเกษ

 

Treaties and Maps: France vs Siam, Thailand vs Cambodia เวรกรรม จึงตกอยู่กับ ประชาชน ชาวไทย โดยเฉพาะ ที่ ศรีสะเกษ

ก.

แผนที่ 1:200,000 ดังกล่าวฝรั่งเศส กับ สยาม เป็น กก ร่วม ทำด้วยกัน ผู้เป็น กก ร่วมสำรวจร่วมกับฝรั่งเศส คือ เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (มรว สท้าน สนิทวงศ์ บิดา มล บัว กิตติยากร) กับ พระองค์เจ้าบวรเดช

 

ข.

เมื่อพิมพ์เสร็จ ส่งจากฝรั่งเศสมาให้ กรมเทววงศ์ฯ กต สยาม กับ กรมดำรงฯ มท สยาม นี่เป็นหลักฐาน ที่ฝ่ายทนายกัมพูชา ใช้ และชนะคดี ปี 2505 คะแนน 9:3

 

ค.

นี่เป็นหลักฐาน ที่ฝ่ายทนายไทย คือ มรว เสนีย์ ปราโมช ไม่ยอมรับ และที่สำคัญ คือ ไม่ยอมเปิดเผย ให้ประชาชนไทย ทราบ เพราะเชื่อมั่นว่าจะชนะคดี (เกิน 100 %) ดังนั้น “เมื่อบอลแพ้ ก็ทำให้คนดู ไม่ยอมแพ้”

 

ง.

ทั้งสฤษดิ์ เสนีย์ ต้องปิดเรื่องนี้ไว้ นานปี ครับ ทั้งอภิสิทธิ และ พันธมิตร เสื้อเหลือง ก็ไม่ยอมรับข้อมูลนี้ เช่นกัน

 

จ.

สรุป สยาม Siam สมัย ร ๕ ยอมรับทั้งสนธิสัญญา และ แผนที่

แต่ แต่ ไทย Thailand สมัยพิบูลสงคราม สฤษดิ์ (ถนัด) เสนีย์ อภิสิทธิ (กษิต) พธม (สนธิ/จำลอง) ไม่ยอมรับ ครับ

 

ฉ.

เวรกรรม จึงตกอยู่กับ ประชาชน ชาวไทย (โดยเฉพาะ ที่ ศรีสะเกษ ครับ)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

คุณสาวิตรี สุวรรณสถิต อดีตปลัดกระทรวงศึกษาฯ ผู้เคยคร่ำหวอดอยู่กับเรื่องของ "กรรมการมรดกโลก" ของฝ่ายไทย ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในบทความเรื่อง "มรดกสองฟากพรมแดน-กรณีอุทยานแห่งชาติและน้ำตกอีกวาซูในอาร์เจนตินาและบราซิล (2553) ดังนี้

"กรณีมรดกโลกสองฝั่งพรมแดนที่อีกวาซู ในประเทศอาร์เจนตินาและบราซิลนั้น น่าจะเป็นกรณีที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมรดกโลกในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของไทย ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เพราะอาจจะเป็นบทเรียนที่ให้แนวคิดในเชิงบวก ในกรณีที่ไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านมีมรดกโลกที่มีปัญหาพรมแดนกัน รวมทั้งการป้องกัน การดำเนินการก่อสร้างถนนหรือเขื่อนในบริเวณมรดกโลก ที่อาจเป็นการคุกคามเชิงลบ ที่มีต่อมรดกโลกได้"

กล่าวโดยย่อในแง่ขององค์กรยูเนสโกที่เป็นเจ้าของเรื่อง "มรดกโลก"นั้น การจดทะเบียนสามารถทำได้ใน "เชิงบวก" ในลักษณะของสิ่งที่เรียกว่า "Trans-boundary World Heritage" หรือ "มรดกโลกข้ามพรมแดน" (ที่ไม่จำกัดอยู่ประเทศหนึ่งประเทศใด) นั่นเอง

แต่รศ.ศรีศักร วัลลิโภดม แห่งม.ศิลปากร และ "เมืองโบราณ" กลับมีความเห็นในการแก้ปัญหาเชิงตรงกันข้าม (ดังที่ปรากฏในคำสัมภาษณ์กับ ASTV-ผู้จัดการรายวัน 7 มกราคม 2554) ว่า

"ปัญหามันแก้ง่าย(หนึ่ง)-ใช้โอกาสตรงนี้ ไล่เขมรออกจาก 4.6 ถ้ามันไม่ไล่ ยกเลิกมรดกโลก มันก็ประชุมไม่ได้ในคราวหน้า ไอ้ฮุนเซนก็คลั่งอีก ที่มันคลั่ง มันคลั่งเพราะเหตุนี้ มันถึงมาจัดการตรงนี้ขึ้นมา ถ้ามองมุมกลับ เราได้เปรียบนะ มาตั้งสติให้ดี และ(สอง) -ถอนยูเนส แล้วก็ถอน MOU

 

 

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ: Civil War in Thailand ?

บทความของนักวิชาการฝรั่ง
สงครามกลางเมือง ในสยามประเทศไทย
ควรอ่าน ครับ (ข้างล่าง)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ: Rice Pledging from cK to Prab


(ผมได้อ่าน ข้อคิด (ยาวๆ ข้างล่าง) ของปราบ อย่างละเอียด
ประทับใจ และดีใจ ที่มีเยาวชน คนหนุ่มสาว รุ่นใหม่
คิดอะไร ที่เป็นบวก สร้างสรรค์ มากกว่าเป็นลบ และทำลาย)

ผมขอเสนอความเห็นเพิ่มเติม cK@MyThoughtRicePledging ดังนี้: