เพศวิถีมีชีวิต : เพศวิถีของวัยรุ่นในวันที่โลกหมุนเปลี่ยน

โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในสังคมสมัยก่อน เช่น ในภาคเหนือ การจีบสาวของคนล้านนาจะมีการค่าว (คล้ายลำตัดของภาคกลาง) ตอบโต้กันไปมา การจีบกันต้องให้เกียรติผู้หญิงเป็นคนเลือกคู่ หรือหากจะแต่งงานก็ต้องมีการใส่ผี คือการวางเงินสินสอดจากฝ่ายชายเพื่อบอกกับผีปู่ผีย่าของฝ่ายหญิงให้ทราบว่าจะคบกันแบบสามีภรรยา

ขณะที่เรื่องเพศในปัจจุบันมีความแตกต่างออกไปตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ความสัมพันธ์ทางเพศมีความแปลกใหม่ทั้งรูปแบบ และเนื้อหาที่หลากหลายขึ้น อาทิ รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว รักเพศเดียวกัน รักต่างเพศ มีเซ็กส์ทางโทรศัพท์ เซ็กส์ทางอินเตอร์เน็ต มีเพศสัมพันธ์โดยไม่สอดใส่ การช่วยเหลือตัวเอง รักนอกสมรส คบหากันโดยไม่แต่งงาน หรือหากเกี่ยวกับวัยรุ่นก็อาจมีการฝังมุกในอวัยวะเพศชาย และการใส่แส้ม้ากับอวัยวะเพศชายในขณะมีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น


ในที่ประชุมแห่งหนึ่ง ผู้เข้าร่วมประชุมเล่าว่า เขาเคยมีเซ็กส์ทางอินเตอร์เน็ตกับคนที่ไม่เคยพบหน้ามาก่อน ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นส่ายหน้า มองอย่างสงสัย และแสดงสายตาอย่างรับไม่ได้


ทำไมจึงเกิดอาการรับไม่ได้หรือไม่ยอมรับ
?

มีคำอธิบายจากพี่ที่รู้จักคนหนึ่งว่า รูปแบบเพศสัมพันธ์ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมคือ หนึ่งต้องเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิง สองต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน สามต้องเป็นเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากความโรแมนติกของชายหญิง สี่เป็นเพศสัมพันธ์เพื่อการอนามัยเจริญพันธ์ และห้า เป็นเพศสัมพันธ์ที่ไม่ผาดโผน เป็นต้น นอกจากนี้ขอเสริมว่าต้องเป็นเพศสัมพันธ์ของผู้ใหญ่เท่านั้น

ดังนั้นหากมีใครบอกว่ามีเพศสัมพันธ์กับคนรักเพศเดียวกัน หรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน หรือเป็นเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น หรือมีกับคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยผ่านทางอินเตอร์เน็ต นั่นจึงเป็นที่มาของแววตาสงสัย และหันหัวส่ายหน้าต่อพฤติกรรมที่ว่ามานี้

 
อย่างไรก็ตาม แม้เพศวิถีในปัจจุบันจะมีหลายรูปแบบ แต่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเพศสัมพันธ์โดดๆ เพราะการที่คนๆ หนึ่งจะมีความสัมพันธ์อย่างไร กับใคร ใช่ว่าจะทำได้เลย หากยังคำนึงถึงเงื่อนไข สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นด้วย

ทั้งนี้เมื่อเราย้อนมองดูปรากฏการณ์ทางเพศของวัยรุ่น หากผู้ใหญ่มองว่าวัยรุ่นสมัยนี้มีเพศสัมพันธ์เมื่ออายุยังน้อย มีคู่มาก หรือมีรูปแบบที่ต่างกันออกไป ผู้ใหญ่ก็อาจจะต้องคำนึงด้วยว่าเพศสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางเพศนั้นมีเงื่อนไขต่างๆ เป็นตัวกำหนดเช่นกัน ไม่ควรตัดสินว่าพฤติกรรมวัยรุ่นเป็นปัญหา หรือตีตราว่าเป็นเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ผลจากความคิดของผู้ใหญ่ที่มองวัยรุ่นเป็นปัญหา ส่งผลทำให้วัยรุ่นบางคนมองว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไม่อยากเชื่อฟังผู้ใหญ่ หรืออาจแสวงหาความรักและความรู้เรื่องเพศที่ผิดๆ จากที่อื่น ที่ไม่ใช่จากพ่อ แม่ หรือครู ซึ่งมีผลทางอ้อมที่ทำให้เขามีความรู้ไม่รอบด้าน จนนำไปสู่เซ็กส์ที่ไม่ได้ป้องกัน

เป็นไปได้ไหมว่า ถ้าผู้ใหญ่ยังห่วงใยวัยรุ่น และไม่อยากให้เกิดช่องว่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ก็อาจต้องยอมรับและเข้าใจต่อเพศวิถีของวัยรุ่นที่เป็นอยู่ และในรูปแบบที่แปลกใหม่และแตกต่างกว่าเดิมในอนาคตข้างหน้า แล้วมาร่วมกันคิดหาวิธีการ ‘ที่เป็นมิตร’ ที่ผู้ใหญ่จะสื่อสารเรื่องเพศกับวัยรุ่น เพื่อให้วัยรุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ปลอดภัยและรับผิดชอบ

 

ความเห็น

Submitted by อ้ายแสงดาวฯ on

หันตวย คับ เต้า สวัสดีปีใหม่สมมุติ ฮักษาสุขภาพ เน้อ

เพศวิถีมีชีวิต : การเปลี่ยนแปลงจากภายใน อะไรที่ท้าทายเรา?

จากที่ข้อเขียนเรื่องเพศวิถีมีชีวิตทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การวางความคิด เรื่องการเปิดใจคุยเรื่องเพศของตนเอง เรื่องความหลากหลายในรักและความสัมพันธ์ ความรักต่างเพศนิยม เรื่องกระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นความพยายามที่จะมาสรุปในตอนท้ายของบทความนี้ว่า หากเราจะคุยเรื่องเพศวิถีจากมุมมองภายในจากชีวิตของเรานั้น เพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในตัวเอง อะไรที่เป็นความท้าทายที่จะนำไปสู่การจุดประกายให้แต่ละคนได้กลับมาสำรวจ ตั้งคำถาม และสร้างการเรียนรู้เรื่องต่างๆ เหล่านี้ได้โดยอาศัยทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของแต่ละคน

เพศวิถีมีชีวิต : เพศวิถีของวัยรุ่นในวันที่โลกหมุนเปลี่ยน

โลกเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ในสังคมสมัยก่อน เช่น ในภาคเหนือ การจีบสาวของคนล้านนาจะมีการค่าว (คล้ายลำตัดของภาคกลาง) ตอบโต้กันไปมา การจีบกันต้องให้เกียรติผู้หญิงเป็นคนเลือกคู่ หรือหากจะแต่งงานก็ต้องมีการใส่ผี คือการวางเงินสินสอดจากฝ่ายชายเพื่อบอกกับผีปู่ผีย่าของฝ่ายหญิงให้ทราบว่าจะคบกันแบบสามีภรรยา

เพศวิถีมีชีวิต: เคารพในความหลากหลาย รักเลือกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ความคิด ความเชื่อเรื่องเพศที่หล่อหลอมเรามาว่า ควรมีชายกับหญิงเท่านั้นที่คู่กัน สิ่งนี้เป็นความคิด ความเชื่อที่ฝังหัวเรามาตลอดจนเราไม่ได้ตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าทำไมเราจึงต้องรักเพศตรงข้าม และการที่เรารักเพศเดียวกันนั้นจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งไม่ได้เชียวหรือ

เพศวิถีมีชีวิต: ชีวิตทางเพศ เริ่มคุยจากตัวเอง

สำหรับชีวิตส่วนตัวแล้ว ผมเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่เติบโตมาท่ามกลางการเลี้ยงดูของแม่และพี่ๆ ที่ส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้หญิง เห็นการทำงานของผู้หญิงที่ “ศูนย์เพื่อน้องหญิง” จ.เชียงราย เห็นความเข้มแข็งในการทำงานของแม่ของพี่ๆ แต่ละคนแล้ว ทำให้ผมเห็นว่าความเป็นหญิง ความเป็นชาย แท้จริงแล้ว ทุกคนก็สามารถทำอะไรได้เหมือนกัน แต่ทว่าการเลี้ยงดูหล่อหลอมของสังคมกลับบอกว่าแบบนี้ผู้หญิงควรทำ แบบนี้ผู้ชายควรทำ

เพศวิถีมีชีวิต: การเปลี่ยนแปลงจากภายใน

เปิดใจเรียนรู้ประสบการณ์ภายในตน

ผมเริ่มต้นทำงานในประเด็นเรื่องเพศ ตอนอายุน้อยๆ จากวันนั้นมาวันนี้ ระยะเวลาหลายปี ที่อยู่บนเส้นทางนี้ได้เจออะไรหลายอย่าง ได้เรียนรู้ ประสบการณ์ทำงานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ใด ความรับผิดชอบแบบไหน องค์กรระดับชุมชนหรือเครือข่ายก็ตาม งานต่างๆ เหล่านี้ทำให้ได้ทำประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่นไปพร้อมๆ กัน

ผมไม่อาจเรียกตัวเองได้อย่างเต็มปากว่าเป็นคนทำงานเพศวิถี เพราะเข้าใจว่าเรื่องเพศวิถีนี้มีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และไม่อาจจะบอกได้ว่าตัวเองเป็นนักพัฒนาสังคม เพราะบ่อยครั้งก็ยังมีคำถามเกิดขึ้นมากมายกับตัวเองว่าที่ว่าเป็นนักพัฒนาสังคมนั้น แน่นอนว่าเราต้องทำประโยชน์เพื่อคนอื่นๆ ที่กำลังเผชิญกับปัญหา เผชิญกับความทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า หรือแม้แต่เรื่องสื่อและโลกาภิวัตน์