Skip to main content
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
1 July
ยุกติ มุกดาวิจิตร
เมื่อก่อนผมเถียงกับเพื่อนเสมอว่า อย่ามาถามว่าผมเป็นคนที่ไหน เพราะคนเราอาจมีหลายบ้าน มีใครในยุคนี้ที่ไม่ย้ายบ้านบ้าง
เจนจิรา สุ
เจนจิรา สุ
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
27 June ผมเพิ่งกลับจากงานอบรมในประเทศหนึ่งสิ่งที่ผมพบเจอที่นั่น อาจไม่สามารถเป็นบรรทัดฐานสำหรับตัดสินคนที่นั่นทั้งหมดได้ผมขอเล่าเพียงสิ่งที่ผมพบเห็นและได้สนทนาเท่านั้น ผมได้ไปในฐานะผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่นั่นมาร่วมสิบปี
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
21 June
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
แปลและเรียบเรียงโดย PORN-TRIP
กลุ่มนักโป๊ศาสตร์
แปลและเรียบเรียงโดย PORN-TRIP
สมยศ พฤกษาเกษมสุข
หมายเหตุ -  ปณิธาน พฤกษาเกษมสุข หรือ ไทบุตรชายของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อ่านบทความของพ่อชิ้นนี้ภายในงานเสวนา “การปฏิรูปกระบวนการประกันตัวของผู้ต้องหาคดีความมั่นคงของชาติ” ที่จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 3 ปีแห่งการถูกคุมขังของสมยศ จัดที่มหาวิทยาธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง
ถนอมรัก เดือนเต็มดวง