เรื่องเล่าจากโจ๊ะมาโลลือหล่า โดย สุรชาติ สมณา

ศูนย์การเรียนที่ผมเรียนชื่อ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า ชื่อโรงเรียนของผมนั้นเป็นภาษาปกาเกอญอแปลเป็นภาษาไทยว่า“โรงเรียนวิถีชีวิต” โรงเรียนขอผมนั้นตั้งอยู่บนดอยที่หมู่บ้านสบลานซึ่งศูนย์การเรียนนั้นก็มีสิทธิเหมือนโรงเรียนสามารถออกวุฒิการศึกษาได้แต่มันมีสิ่งที่ไม่เหมือนโรงเรียนอยู่นั้นก็คือการจัดการศึกษา

การศึกษาของศูนย์การเรียนนั้นเป็นการศึกษาทางเลือกทำใหเ้ราสามารถเลือกเรื่องที่เราอยากจะเรียนได้ศูนย์การเรียนที่ผมเรียนนั้นก็จะมีฐานการเรียนรู้อยู่สามฐานฐานที่หนึ่งคือการทำโครงการซึ่งโครงการที่เราทำนั้นก็จะเลือกเรื่องตามที่เราสนใจได้เลยทำให้ ผู้เรียนนั้นได้เรียนในเรื่องที่อยากเรียนฐานที่สองคือการเรียนผ่านปัญหาและสถานการณ์จริง ฐานที่สามคือการเรียนรู้บนฐานชุมชนในฐานนี้คือเราก็จะเรียนเกี่ยวกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมบนชุมชนของเราเองและสังคมเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตในชุมชนหรือสังคมอื่นได้อย่างมีความสุข

ในสามฐานนี้ที่ผมเรียนอยู่ผมชอบเรื่องฐานโครงการที่สุดเพราะมันทำให้เราได้ทำในสิ่งที่สนใจและมีความสุขกับการเรียนของเรา

 

 

 

ชื่อ -สกุลนาย สุรชาติ สมณา     อายุ 16  ปี

กำลังศึกษาที่ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   

FB. สุรชาติ สมณา

 

 

 

ภาพจาก:

https://web.facebook.com/photo.php?fbid=322803411112106&set=a.2010554566...

 

เดินทาง เรียนรู้ แลกเปลี่ยน ก้าวข้าม โดย ดาราวดี พานิช

หลังจากครุ่นคิดมาทั้งคืน ถึงพื้นที่การเรียนรู้ มุกได้เลือกไปที่ ชุมชนไทดำ จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ มีหลายเหตุผลมากมายในการเลือกเดินทางครั้งนี้ นั่นก็คือ อยากที่จะไปเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม พิธีกรรม รวมถึงวิถีชีวิตต่าง ๆของคนไทดำ ว่ามีความแตกต่างกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้

Kmyiwa in Suratthani 2018 (1) โดย นางสาวกฤษณ์มน แก้วจินดา

คำเตือน

การพยายามร้อยเรียงเรื่องราวมันคงจะชัดเจนจนสับสนมาก

อ่านประโยคเดียวงงไหมคะ?

ไม่ต้องพยายามเข้าใจอะไรให้มันง่ายหรอกค่ะ เดี๋ยวมันไม่สนุก ไปกันแบบงงๆกับคนงงๆดีกว่า

 

.

Pre-

ช่วงประมาณกลางเดือนตุลาคม 2561