เยาวชน

3.2 เดินตามฝัน

การดำเนินกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร แบบรุกเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายซึ่งแกนนำจะเข้าไปทำกิจกรรมตอนเย็น หลังเลิกเรียนหรือวันหยุดโดยเป็นการเข้าไปกลุ่มต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเรียนรู้การป้องกันตนเอง เช่นการป้องกันการตั้งครรภ์ และโรคติดต่อ

1.4 เรื่องของเรา เราต้องแก้ไข

การพัฒนาแกนนำให้มีขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อติดตามหนุนเสริมการทำงานในระดับหมู่บ้านและเชื่อมต่อกับนโยบายในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานเหมาะสมกับสถานการณ์และต่อเนื่อง

1.3 ทำอย่างไร ?ใครบอกฉัน

 แกนนำทั้งผู้ใหญ่และเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะและแนวคิดของการให้คำปรึกษา โดยเน้นให้แกนนำเอาความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมศูนย์บริการที่เป็นมิตร

1.2 เรื่องลับๆ ที่ไม่ใช่ความลับ

 การอบรมเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธ์ สุขภาพ เพื่อให้ทีมทำงานมีความรู้และความเข้าใจสามารถถ่ายทอดสู่คนในชุมชนได้อย่างถูกต้องซึ่งเราได้รับการอบรมจากทีมวิทยากรของโรงพยาบาลโดยตรง

1.1 เรานำความรู้จากที่ไหนไปเผยแพร่

 การพัฒนาความรู้ของทีมทำงาน โดยทีมวิทยากรจากโรงพยาบาล มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ HIV และ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ฟื้นฟูความรู้เก่าที่ผิด ๆ ไปจากความจริง

1 พลังของชุมชน (การพัฒนา CTW)

แกนนำชุมชนที่ประกอบไปด้วยผู้ใหญ่และเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ในเรื่องโรคเอดส์และเพศศึกษารวมถึงอนามัยเจริญพันธ์โดยมุ่งเน้นทีมแกนนำเอาความรู้ไปขยายในชุมชน

 

จากเถ้าธุลี : การผลิบานของความหวัง

26 August, 2008 - 00:00 -- nalaka

รุ่งอรุณ สัมปัชชลิต” แปลเรื่อง จากเถ้าธุลี จากต้นฉบับ Out of the Ashes ที่เขียนโดย “Michael Morpurgo” นักเขียนชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักมากคนหนึ่งในฐานะนักเขียนวรรณกรรมเยาวชน


จนถึงปัจจุบัน “Michael Morpurgo” มีผลงานทั้งหมด 95 เรื่อง ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกกว่ายี่สิบภาษาและนำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ห้าเรื่องด้วยกัน


เขาได้รับรางวัลทางด้านวรรณกรรมเยาวชนมากมาย เช่น รางวัล The Children’s Book Award, The Whitbread Award นอกจากนี้ เขายังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติสูงสุดด้านวรรณกรรมสำหรับเด็กของประเทศอังกฤษ

Pages

Subscribe to เยาวชน