บล็อกกาซีน ประชาไท

Althusser1993's picture
16 ธ.ค. 2017 - 22:15
  การปลดแอกสตรีและ LGBT ในการปฏิวัติรัสเซียSocialist Party Reporter (2016)---------------------------------------------แปลจาก : Woman’s & LGBT...
Althusser1993's picture
16 ธ.ค. 2017 - 16:31
  5 วิธีการที่ระบบทุนนิยมใช้ในการทำลายขบวนการสตรีนิยมAntwan Herron (2017)---------------------------------------------แปลจาก : 5 Ways Capitalism...
Althusser1993's picture
15 ธ.ค. 2017 - 21:21
ทุนนิยม ชนชั้นกลาง อนุรักษ์นิยม และการต่อต้านทุนสามานย์ จักรพล ผลละออ (2017)  
Althusser1993's picture
15 ธ.ค. 2017 - 14:39
การปฏิวัติของเลนิน : กรรมาชีพ เกย์ และความรุ่งโรจน์ที่ผ่านพ้น Kevin Childs (2017) ---------------------------------------------แปลจาก : Red, Gay,...
Althusser1993's picture
15 ธ.ค. 2017 - 12:54
                ทุนนิยมและเสรีภาพ Lyle Jeremy Rubin (2017) ---------------------------------------------แปลจาก : Capitalism an Freedom, 13 ธันวาคม...

Pages