"การประนีประนอม โดยเฉพาะการประนีประนอมที่สืบเนื่องจากการได้รับสิ่งหนึ่งทดแทนในอีกสิ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์" --Georg Simmel, Soziologie (1908)

บล็อกของ thanon

การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย หรือ การโยกย้ายฐานการผลิตแบบอยู่กับที่

3 July, 2017 - 08:49 -- thanon

การศึกษาทำความเข้าใจและอธิบายโลกทางสังคม ต้องวางอยู่บนฐานสำคัญสองประการ 1) ตระหนักว่าปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นผลผลิตของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง 2) ตระหนักว่าผู้คนหรือองค์กรที่มีส่วนในการสร้างและ/หรือรักษาสภาพปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ทางสังคมไว้ มีมากกว่ากลุ่มเดียว ฝ่ายเดียว ขั้วเดีย

รู้จักเลอแป้นมั้ย ที่ว่าเป็นเผด็จการน่ะ ?

14 April, 2016 - 22:16 -- thanon

"รู้จักเลอแป้นมั้ย ที่ว่าเป็นเผด็จการน่ะ? ยายเคยทำแม่บ้านบ้านเค้านะ ซักผ้า รีดผ้า เก็บห้อง...

ปารีสในมุมที่วัลยายังไม่เห็น :: รำลึก ความรักของวัลยา และการจากไปของ เสนีย์ เสาวพงศ์

9 December, 2014 - 20:05 -- thanon
Subscribe to RSS - บล็อกของ thanon