thanon's picture

"การประนีประนอม โดยเฉพาะการประนีประนอมที่สืบเนื่องจากการได้รับสิ่งหนึ่งทดแทนในอีกสิ่งหนึ่ง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์" --Georg Simmel, Soziologie (1908)

บล็อกของ thanon

จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค : ท่านพอรู้จักหรือจำโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนได้บ้างหรือไม่?

16 March, 2023 - 10:04 -- thanon

จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรค

พวกเราประชาชนผู้สนใจการพัฒนาสังคม อยากทราบว่า ท่านมีนโยบายด้านการศึกษาและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากตำบลหรืออำเภอต่าง ๆ อย่างไรบ้าง

ภาคภูมิ แสงกนกกุล: ความยุติธรรม รัฐสวัสดิการ Squid Game

6 October, 2021 - 23:44 -- thanon

"ความยุติธรรม รัฐสวัสดิการ Squid Game" โดย ภาคภูมิ แสงกนกกุล


เกาหลีและหนังสร้างชาติ

[บันทึก-คลังข้อมูล] ระบบการศึกษา โอกาสอันเท่าเทียม และ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์ : บทวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใน 2 ยุค

5 October, 2018 - 15:18 -- thanon


ระบบการศึกษา โอกาสอันเท่าเทียม และ ความรุนแรงเชิงสัญลักษณ์
บทวิเคราะห์บางประการเกี่ยวกับโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ใน 2 ยุค โดย วิจิตร ประพงษ์

[บันทึก-คลังข้อมูล] โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน : ฤาจะสยบยอมต่อความไม่เท่าเทียมไปตลอดกาล

5 October, 2018 - 15:08 -- thanon

 

โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน : ฤาจะสยบยอมต่อความไม่เท่าเทียมไปตลอดกาล
 

โดย วิจิตร ประพงษ์

 

[บันทึก-คลังข้อมูล] คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

3 October, 2018 - 00:54 -- thanon

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือทุนโอดอส (ODOS) ในโอกาสที่นักเรียนทุนฯ สำเร็จการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.
 

[บันทึก-คลังข้อมูล] คำกล่าวของดร.ทักษิณ ชินวัตร ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน

3 October, 2018 - 00:10 -- thanon

คำกล่าวของ พ.ต.ท. [ยศขณะนั้น] ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือโอดอส (ODOS) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 10.00 น.
 

การจ้างแรงงานต่างด้าวแบบผิดกฎหมาย หรือ การโยกย้ายฐานการผลิตแบบอยู่กับที่

3 July, 2017 - 08:49 -- thanon

การศึกษาทำความเข้าใจและอธิบายโลกทางสังคม ต้องวางอยู่บนฐานสำคัญสองประการ 1) ตระหนักว่าปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นผลผลิตของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง 2) ตระหนักว่าผู้คนหรือองค์กรที่มีส่วนในการสร้างและ/หรือรักษาสภาพปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ทางสังคมไว้ มีมากกว่ากลุ่มเดียว ฝ่ายเดียว ขั้วเดีย

รู้จักเลอแป้นมั้ย ที่ว่าเป็นเผด็จการน่ะ ?

14 April, 2016 - 22:16 -- thanon

"รู้จักเลอแป้นมั้ย ที่ว่าเป็นเผด็จการน่ะ? ยายเคยทำแม่บ้านบ้านเค้านะ ซักผ้า รีดผ้า เก็บห้อง...

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ thanon