Skip to main content

คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือทุนโอดอส (ODOS) ในโอกาสที่นักเรียนทุนฯ สำเร็จการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.
 

"ท่านเลขาธิการ ก.พ.,
น้อง ๆ นักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน,

จริงๆ ต้องบอกว่า คำนี้สิ่งที่คุ้นเคยไม่ใช่คำว่าหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอหรือหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน แต่สิ่งที่จะบอกว่านักเรียนทุกคนเรียกว่าเป็นมันสมองและเป็นคนเก่งของประเทศคือการภูมิใจ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้ริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แล้ว ตอนนี้เรามีนักเรียนที่ได้รับทุนทั้งหมดกว่า 1,000 กว่าคน ที่เรียนไปแล้ว ในโอกาสทางด้านของตัวเลขทางเลขาธิการ กพ. นั้นได้รายงานว่า วันนี้เรามีนักเรียนถึง 2 โครงการด้วยกัน 1,400 กว่าคน และยอดต่างๆ เหล่านี้น้องๆ จบมาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่จำนวนตัวเลขนี้อาจจะบอกว่า หลายคนบอกว่าจำนวน 1,000 กว่าคนนั้นเป็นจำนวนไม่มาก แต่พลังที่กลับเข้าไปทำงานสู่ประเทศและสู่อำเภอที่เป็นท้องถิ่นนั้นต่างหาก เป็นพลังที่บอกว่านี่คือตัวแทนที่เราได้ตัวแทนจากอำเภอต่างๆ ทั่วประเทศไทยนั้นถึง 1,000 กว่าคน หนึ่งคนนั้นสามารถสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศและเป็นกำลังสำคัญ อันนี้คือความที่มีค่า คุณค่าสูงสุด

ขอชื่นชมนักเรียนทุกคน น้องๆ ทุกคนที่ฝ่าฟันเรียนมาจนจบ และโดยเฉพาะน้องๆ ที่เรียนจากต่างประเทศนั้น เริ่มต้นเชื่อว่า ความรู้ทางภาษาก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้อุปสรรคในการที่เรามีความมุ่งรัก ใฝ่เรียนนั้นทำให้เป็นอุปสรรคขัดขวางก็จนจบเข้ามาในวันนี้ และเรามีถึงนักเรียนที่เรียนในต่างประเทศนั้นถึง 17 กว่าภาษานั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่าไม่ว่าจะการเรียนต่างๆ นั้น นอกจากจะเรียนดีแล้วและก็เป็นประโยชน์ของสังคมแล้วภาษาต่างๆ นั้นก็จะช่วยทำให้พวกเรากว้างขวาง และเห็นโลกต่างๆ เป็นสิ่งที่เป็นความภูมิใจของโครงการนี้ เป็นความภูมิใจของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของไทยนั้นของเรานั้นแข็งแรง ประเทศชาติเราจะก้าวไปสู่ความเป็นอาเซียนนั้น สิ่งที่อยากเห็น คือ การพัฒนาบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรนั้น เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เราอยากจะเห็นเยาวชนไทยมีการพัฒนาเพื่อเติบโตไปข้างหน้า โดยเฉพาะการที่เราจะก้าวไปทันสู่โลกอาเซียนนั้น บุคลกรทรัพยากรของคนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นการลงทุนที่ใช้เงิน แต่การลงทุนกับคนนั้นเป็นการลงทุนที่ใช้เงินไม่มากแต่ต่อเงินได้เยอะ

นี่คือสิ่งที่จะบอกว่านักเรียนทุกคนที่เรียนในที่นี้ คือ หนึ่งในตัวแทนของรัฐบาลที่จะกลับเข้ามาทำงานในสังคม แม้ว่าการให้โครงการทุนนี้จะเป็นโครงการที่เรียกว่า เป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดแต่ก็เชื่อว่า ทุกคนนั้นเรามีพันธสัญญาทางใจ อยากจะขอฝากให้นักเรียนน้องๆ ทุกคนนั้นกลับเข้าไปทำงาน เพื่อที่จะสร้างความเจริญให้กับชุมชนของทุกคน เราอยากเห็นความเสมอภาคทางการศึกษา เราอยากเห็นความเจริญในทั่วๆ ทุกๆ จังหวัด ดังนั้นสิ่งที่มาของการที่จะคัดเลือกนักเรียนทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนนั้นขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นตัวแทนของท้องถิ่นต่างๆ ว่าแม้ว่าอยู่ไกลอยู่ต่างจังหวัดไม่มีทุนทรัพย์ในการเรียนแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนของทุกคน

ดิฉันขอฝากน้องๆ ทุกคนว่า อยากให้มีเวลากลับไปทำงานแล้วสร้างเพิ่มพูนความรู้ให้กับองค์กรหรือท้องถิ่น หรืออำเภอที่มา เพื่อที่ไว้สร้างสรรค์เยาวชนและก็ให้ความรู้ที่เราได้กอบโกยจากการเรียน ได้ประสบการณ์และความมานะบากบั่นจนจบการศึกษามานั้นไปให้กับสังคมที่เราภาคภูมิ ใจ และขณะเดียวกันทางด้านของหน่วยงานภาครัฐก็เปิดโอกาสให้น้องๆ ทุกคนที่จบมาได้เข้ามาร่วมทำงานในภาครัฐด้วย ก็เป็นอีกหนึ่งบทบานอกจากบทบาทที่อยู่ในสังคมชุมชนที่เป็นบ้านเกิดแล้ว ก็สามารถทำงานเพื่อที่จะให้ประเทศชาตินั้นมีทรัพยากร มีมันสมองที่ดีที่กลับมาพัฒนาประเทศเพื่อที่จะกลับมาทำให้ประเทศไทยของเรานั้นแข็งแรง แต่บางท่านนั้นอาจจะอยากไปทำงานภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆ นั้น รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น เพราะว่าไม่ว่าจะทำงานที่ไหน ไม่ว่าจะเรียนที่ไหน ไม่ว่าจะทำงานด้านใด ทุกคนก็เป็นกำลังที่จะช่วยเหลือประเทศได้ในมุมต่างๆ ขอให้รู้และว่า เราเอาความรู้ที่เรามีนั้นยิ่งสอนต่อเราก็ยิ่งจะเรียนรู้ได้มากขึ้น และพัฒนาตัวเองมากขึ้น และทำให้เราเก่งขึ้น

ขอฝากความภูมิใจนี้ ให้กับน้องๆ ทุกคน จริงๆ แล้วต้องบอกว่า นักเรียนทั้งหมดในวันนี้เป็นความภูมิใจของรัฐบาล และเป็นความภูมิใจของอำเภอที่ทุกคนเกิดมา และที่สำคัญเป็นความภูมิใจของผู้ปกครอง คุณพ่อ คุณแม่ ที่ได้มีโอกาสได้นำทุนนี้กลับคืนไปเป็นภาคภูมิใจของสังคม ดีใจที่จะได้มีโอกาสได้ทำงานแบบนี้ แล้วต้องขอขอบคุณทางด้านของ ก.พ. ที่มีโครงการดีๆ อย่างนี้ ดิฉันอยากเห็นโครงการดีๆ อย่างนี้ เห็นโครงการในการสนับสนุนนักศึกษาแบบนี้ก็ขอให้สานต่อในโครงการที่ดีๆ ในการให้ทุนกับนักเรียน เพราะบางครั้งคนที่อยู่ต่างจังหวัดนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่เข้ามาได้เรียนรู้ อาจจะไม่มีโอกาสทางทุนทรัพย์แต่เชื่อว่า มันสมองโดยความรู้ความสามารถและทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

สุดท้ายนี้ขอให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคนและขอขอบคุณสำหรับความตั้งใจจนจบมาเป็น วันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราร่วมกัน และสุดท้ายถ้าเราได้มีการทำหน้าที่สิ่งที่เราเรียนรู้มาอย่างดีเพื่อประเทศชาตินั้น แน่นอนก็จะเป็นความภูมิใจของคนไทยทุกคนค่ะ สุดท้ายนี้ ในฐานะของหัวหน้ารัฐบาล ความเป็นพี่สาวคนหนึ่งที่เคยจบมา ความเป็นเด็กต่างจังหวัดนั้น ขออวยพรให้นักเรียนทุกคนน้องๆ ทุกคนที่จบมานั้นประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองตั้งใจไว้ แล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งหวังตั้งแต่วันแรกที่จะรับทุน ขอเป็นกำลังใจ และจะคอยดูความสำเร็จของทุกคน

ขอบคุณค่ะ"

 

____________________________________________

ข้อมูลจาก http://media.thaigov.go.th/pageconfig/viewcontent/viewcontent1asp?pageid=471&directory=1796&contents=60281
สืบค้นและเข้าถึงข้อมูลเมื่อ 30 กันยายน 2554
ปัจจุบัน (3 ตุลาคม 2561) ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้แล้ว
 

 

บล็อกของ un sociologue normal

un sociologue normal
หนังเรื่อง สัปเหร่อ (2566) กระแสแรงแค่ไหน รายได้รวมทั่วประเทศกว่า 500 ล้านบาท [ข้อมูลจาก Major Group* ณ วันที่ 23 ต.ค. 2566] น่าจะบ่งบอกได้เป็นอย่างดี
un sociologue normal
โลกของหนังสือเด็กสำหรับผมคือโลกที่ผมไม่เคยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสมาก่อน และแยกไม่ออกว่าหนังสือเด็กคืออะไร แตกต่างจากหนังสือผู้ใหญ่ยังไง? ทำไมต้องมีการแบ่งอายุคนอ่านด้วย  
un sociologue normal
จดหมายเปิดผนึกถึงพรรคการเมืองทุกพรรคพวกเราประชาชนผู้สนใจการพัฒนาสังคม อยากทราบว่า ท่านมีนโยบายด้านการศึกษาและการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรจากตำบลหรืออำเภอต่าง ๆ อย่างไรบ้างแล้วท่านพอรู้จั
un sociologue normal
ถ้าจะกล่าวว่า "หนังเกาหลีเป็นหนังสร้างชาติ" ก็เป็นการกล่าวที่ไม่เกินไปนัก อุตสาหกรรมหนังเกาหลีได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนขยายความนิยมได้ทั่วโลก ด้วยพล็อตเรื่องที่เป็นเฉพาะตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามภัยคุกคามชาติในแต่ละยุคสมัย สำหรับ 30 ปีที่แล้วภัยคุกคามแห่งชาติของเกาหลีใต้คือ สายลับเกาห
un sociologue normal
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของจำนวนนักศึกษาไทยเป็นสิ่งที่รับรู้ตรงกันทั้งจากประสบการณ์ที่เราพบเจอและในทางสถิติ ในปีการศึกษา 2535 ประเทศไทยมีจำนวนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ปวส.
un sociologue normal
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติมโครงการ 1 อำเภอ1ทุน รุ่นที่ 3 รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน คือ ผู้สมัครไม่ต้องยื่นหลักฐานรับรองรายได้ของครอบครัวจากเดิมที่จำกัดรายได้ไม่เกิน 1.5แสนบาทต่อปี และเพิ่มเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำในก
un sociologue normal
คำกล่าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือทุนโอดอส (ODOS) ในโอกาสที่นักเรียนทุนฯ สำเร็จการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.00 น.
un sociologue normal
คำกล่าวของ พ.ต.ท. [ยศขณะนั้น] ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่มีต่อคณะนักเรียนทุนรัฐบาลโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (One District One Scholarship) หรือโอดอส (ODOS) ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2547 เวลา 10.00 น. 
un sociologue normal
การศึกษาทำความเข้าใจและอธิบายโลกทางสังคม ต้องวางอยู่บนฐานสำคัญสองประการ 1) ตระหนักว่าปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นผลผลิตของมนุษย์ ไม่ได้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเอง 2) ตระหนักว่าผู้คนหรือองค์กรที่มีส่วนในการสร้างและ/หรือรักษาสภาพปรากฏการณ์หนึ่ง ๆ ทางสังคมไว้ มีมากกว่ากลุ่มเดียว ฝ่ายเดียว ขั้วเดีย
un sociologue normal
"รู้จักเลอแป้นมั้ย ที่ว่าเป็นเผด็จการน่ะ? ยายเคยทำแม่บ้านบ้านเค้านะ ซักผ้า รีดผ้า เก็บห้อง...
un sociologue normal
และแล้วพวกเราก็ต้องไกลบ้าน มีเพียงวิญญาณและเงาเดินทางเป็นเพื่อน ทะเลทรายและขุนเขารออยู่เบื้องหน้า ลัดเลาะฟันฝ่า บุกป่าข้ามผ่านชายแดน และหลังจากนั้น... สุดแต่ประสงค์ของเบื้องบน
un sociologue normal
“การศึกษาเรื่องของชีวิตนั้น เราต้องศึกษาจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของชีวิต ไม่ใช่ศึกษาจากหนังสือของนักคิดของพวกมีปัญญาที่นั่งคิดนั่งฝันเอาเอง” --เสนีย์ เสาวพงศ์. ความรักของวัลยา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน. 2548. หน้า 48.