Skip to main content

หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารโหด Charlie Hebdo ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในฝรั่งเศสแทบจะทันที ในแง่หนึ่ง ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสก็กลายเป็น "แพะรับบาป" เพราะฆาตกรที่ก่อเหตุนั้น เป็นชาวฝรั่งเศสและเป็นผลผลิตของความล้มเหลวในการปลูกฝัง "คุณค่าของสาธารณรัฐ" ผ่านระบบการศึกษาในฝรั่งเศสเอง หนึ่งในรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยที่สุดหลังเกิดเหตุการณ์ จึงเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

ความล้มเหลวดังกล่าวของระบบการศึกษา ถูกตอกย้ำอีกเมื่อมีข่าวว่านักเรียนจำนวนมากไม่ยอมไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์สังหารโหดครั้งนั้นตามนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 8 มกราคม รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันที โดยการวางนโยบายการศึกษาใหม่ ให้เน้นปลูกฝังเรื่องคุณค่าสาธารณรัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกและเรื่องความเป็นโลกวิสัย ประเด็นหลังนี้ ที่ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า la laïcité ซึ่งหมายถึงการแยกพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่ทางศาสนาออกจากกันอย่างชัดเจนนั้น จะถููกเน้นย้ำเป็นพิเศษ ยกตัวอย่างเช่น จะมีการอบรมครูและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้และสามารถอธิบายให้เด็กฟังได้, ต่อไปนี้การสอบเป็นครูจะประเมินจาก "ความสามารถในการถ่ายทอดคุณค่าของสาธารณรัฐ", จะให้มีการเฉลิมฉลอง "วันโลกวิสัย" ในวันที่ 9 ธันวามคม ของทุกปี เป็นต้น (ดูรายละเอียดที่ http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-charlie-hebdo-et-maintenant/20150122.OBS0516/morale-laicite-benevolat-ce-que-propose-najat-vallaud-belkacem-pour-l-ecole.html)

แต่แล้วในวันที่ 29 มกราคม โรงเรียนก็ตกเป็นเป้าของสังคมอีกครั้ง เมื่อมีครูไปแจ้งตำรวจว่านักเรียนอายุ 8 ขวบมีความคิดรุนแรง เห็นด้วยกับการก่อการร้ายและกล่าวว่าพวก Charlie Hebdo นั้นสมควรแล้วที่จะโดนอย่างนั้น ครูจึงฟ้องร้องพ่อของเด็กว่าเป็นต้นเหตุ ตำรวจดำเนินการอย่างรวดเร็ว พ่อของเด็กถูกเรียกไปสอบสวน เขายืนยันว่าลูกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการก่อการร้ายคืออะไร และเขาก็ฟ้องครูกลับด้วย อย่างไรก็ดี รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อในกรณีนี้แล้วว่าครูทำถูกต้อง ควรได้รับการชื่นชม

ในที่นี้ ผู้เขียนซึ่งเรียนอยู่คณะภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และศาสตร์แห่งสังคม (GHSS) ของมหาวิทยาลัย Paris Diderot - Paris 7 จึงลองแปลบางส่วนของแถลงการณ์ของมหาวิทยาลัยและของคณะ เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นคร่าว ๆ ว่าสถานศึกษาในฝรั่งเศสนั้นมีปฏิกิริยาต่อเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งในขณะเดียวกันก็สะท้อนอุดมการณ์ของระบอบการศึกษาที่หาได้ยากในประเทศไทย

 

สารจากอธิการบดี*

"พวกเราถอนตัวหลุดออกมาจากความป่าเถื่อนได้อย่างไร? โชคดีที่เมื่อตอนนั้นมีผู้คนที่รักความจริงมากกว่าจะเกรงกลัวการลงทัณฑ์ มันแน่นอนเลยทีเดียวว่าพวกเขาไม่ใช่พวกขี้ขลาดตาขาว แต่แล้วเราทุกวันนี้จะเรียกขานพวกเขาว่าพวกคนบ้าอย่างนั้นหรือ?"

เดอนี ดิเดอโร

มหาวิทยาลัยของเรา, ที่ใช้นามว่าเดอนี ดิเดอโร, บิดาของสารานุกรมหรือพจนานุกรมที่เติมเต็มไปด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์, ศิลปะและการงานอาชีพ, สัญลักษณ์แห่งจิตวิญญาณของยุคแสงสว่าง, ขอยึดมั่นในประวัติศาสตร์แห่งชาติแม้ในวันอันมืดมิดนี้ เพื่อที่จะยืนยันว่าภารกิจหลักอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือการสรรค์สร้างจิตวิญญาณของพลเมืองให้มีลักษณะเสรีและวิพากษ์วิจารณ์ สามารถที่จะแสดงออกต่อต้านการปิดกั้นทางความรู้และการกดขี่ทุกรูปแบบ

การที่เรากล่าวว่าในวันนี้ว่าพวกเราทุกคนคือชาร์ลี หมายถึงพวกเรากำลังปฏิบัติการต่อสู้เป็นประจำทุกวันที่มหาวิทยาลัย เพื่อเสรีภาพในการคิด การพูด การเขียน การวาดและเพื่อต่อต้านตรรกะของความรุนแรงทั้งปวง การยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นนี้ เป็นการแสดงออกว่าพวกเราจะไม่มีวันยอมแพ้ต่อคุณค่าอันรุนแรงสุดโต่ง

แม้ว่าเหล่านักฆ่าอาจจะสังหารนักข่าวเหล่านั้นได้สำเร็จ, นักข่าวที่เป็นผู้สรรค์สร้างเสียงหัวเราะอันชาญฉลาดมานานกว่าครึ่งศตวรรษ, ผู้เป็นตัวแทนของเสียงหัวเราะที่จิกกัดและไร้ซึ่งความปราณี, ผู้เป็นตัวแทนของการล้อเลียนและศิลปะแห่งการวาดภาพ, แต่ความมุ่งมั่นของพวกเราที่จะปกปักรักษาคุณค่าของประชาธิปไตย อันเป็นคุณค่าซึ่งนักข่าวเหล่านั้นยึดถือเอาไว้ มีแต่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน

การบุกฆาตรกรรมเมื่อวันพุธที่ผ่านมานั้นมีเป้าหมายเพื่อแพร่กระจายความหวาด กลัว, เพื่อปลุกระดมความเกลียดชัง, และเพื่อสร้างภัยคุกคามต่อการอยู่ร่วมกันอันเป็นคุณค่าที่สาธารณรัฐของพวกเรายึดถือ, ก็เหลือเพียงแต่การรวมตัวเคลื่อนไหวของพวกเราชาวสาธารณรัฐทุกคนเท่านั้น ที่จะช่วยให้เราปกป้องประชาธิปไตยของเราเอาไว้ได้

 

*หมายเหตุ: แถลงการณ์นี้ออกโดยอธิการบดีของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2015 หลังการบุกยิงกองบรรณาธิการ Charlie Hebdo เป็นเวลาหนึ่งวัน แถลงการณ์นี้เห็นได้ทั่วไปตามบอร์ดของภาควิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้แปลส่วนใหญ่ของแถลงการณ์ แถลงการณ์เต็มสามารถดูได้ที่ http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=accueil&np=pageActu&ref=6872

 

แถลงการณ์จากคณะภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และศาสตร์แห่งสังคม (U.F.R. Géographie, Histoire, Sciences de la Société)**

คณะภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และศาสตร์แห่งสังคม ขอแสดงความรู้สึกอันท่วมท้นต่อเหตุการณ์ในวันที่ 7, 8, และ 9 มกราคม 2015 และขอร่วมขบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันแสดงออกซึ่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเหล่าเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

ด้วยความที่พวกเราผูกพันอย่างลึกซึ้งกับประชาธิปไตย, กับเสรีภาพในการแสดงออกพร้อมกับการเคารพกฎหมาย, กับความเป็นรัฐโลกวิสัย, กับความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน, กับการต่อสู้กับลัทธิต่อต้านยิว รวมถึงการต่อต้านลัทธิเชื้อชาตินิยมทุกรูปแบบ ความรังเกียจชาวต่างชาติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน, คุณค่าทั้งหมดเหล่านี้จึงเป็นพื้นฐานของอาชีพการงานของพวกเรา

ถ้าหากเราเชื่อว่า การมีปฏิกิริยาตอบโต้การกระทำอันละเมิดหลักมนุษยธรรมนั้นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในแวดวงนักวิชาการ พวกเราจะต้องพยายามคิดวิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ และผลลัพธ์กันอย่างลึกซึ้ง ด้วยวิธีการที่หลากหลายและในทุก ๆ มิติ (ลำดับเหตุการณ์, สื่อ, สังคม, การเมือง, ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, ภูมิยุทธศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, อุดมการณ์, ฯลฯ) โดยเฉพาะในหมู่นักศึกษานั้นควรจะพยายามเป็นพิเศษ

เชื่อกันว่า ภารกิจในการบริการสาธารณะของคณะภูมิศาสตร์, ประวัติศาสตร์, และศาสตร์แห่งสังคม คิอการช่วยให้ประชาชนเข้าใจความซับซ้อนของโลก คณะของเราอันประกอบด้วยคณะกรรมการด้านวิชาการ และภาควิชาต่าง ๆ จึงตั้งใจจะปฏิบัติงานตามแผนระยะกลาง เพื่อให้บรรลุซึ่งภารกิจดังกล่าว ทางคณะจะร่วมปฏิบัติภารกิจลักษณะเดียวกันนี้ในระดับมหาวิทยาลัยที่อาจจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ด้วย

 

**หมายเหตุ: ผู้เขียนได้รับแถลงการณ์ข้างต้นทางอีเมล ซึ่งส่งมาจากเลขานุการของภาควิชาประวัติศาสตร์ แถลงการณ์ฉบับจริงสามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ของสมาคมนักประวัติศาสตร์สมัยใหม่ในมหาวิทยาลัยในฝรั่งเศส (AHMUF) เว็ปไซต์ดังกล่าวยังรวบรวมปฏิกิริยาและแถลงการณ์ขององค์กรรวมถึงนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ไว้จำนวนหนึ่งอีกด้วย ซึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง ดูได้ที่ http://ahmuf.hypotheses.org/3385

 

 

บล็อกของ ดิน บัวแดง

ดิน บัวแดง
มิเชล ฟูโกต์, อิหร่าน, และพลังของจิตวิญญาณ: บทสัมภาษณ์ในปี 1979 ที่ไม่เคยเผลแพร่มาก่อน* เอกสารที่น่าทึ่งชิ้นนี้ถูกค้นพบในหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส เมื่อปีที่แล้ว เป็นบทสัมภาษณ์โดยหนังสือพิมพ์ Obs เมื่อปี 1979 ที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อน ในบทสัมภาณ์นี้ มิเชล ฟูโกต์อธิบายความสนใจของเขาในเรื่องการปฏิวัติอิหร่าน และเรื่อง “จิตวิญญาณ” ในฐานะพลังทางการเมือง
ดิน บัวแดง
ผมได้ยินชื่ออาจารย์ยิ้มครั้งแรก เมื่ออาจารย์ถูก “ศอฉ.” คุมตัว หลังการสลายการชุมนุมเดือนพฤษภาคม 2553 ขณะนั้นผมเป็นนิสิตปีที่ 2 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ไม่ได้สนใจการเมืองเป็นพิเศษ แต่เริ่มรู้สึกว่าการเมืองเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นทุกที ตั้งแต่เสียงยิงกันและการชุมนุมปิดถนนใกล้มหาวิทยาลัย จนกระทั่งการคุมตัวอ
ดิน บัวแดง
ลาน Place de la République ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นที่จัดชุมนุมต่าง ๆ เพราะเป็นลานใหญ่ อยู่กลางกรุงปารีส ตรงกลางของลานมีอนุสาวรีย์ la République หรือ Marianne ถือคบเพลิง เป็นสัญลักษณ์ของระบอบสาธารณรัฐ อนุสาวรีย์นี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.
ดิน บัวแดง
ผู้เขียนโชคดีมาก ๆ ที่ไปเล่นเกมส์ตอบคำถามออนไลน์ แล้วดันเป็นผู้โชคดี ได้รับบัตรดูหนังที่โรงหนัง Louxor ฟรีตลอดปี ไปกี่ครั้ง ดูกี่เรื่องก็ได้ พาเพื่อนไปได้ฟรีอีกคนนึงอีกต่างหาก แต่แล้วก็ไม่เคยได้ยินชื่อโรงหนังนี้มาก่อนเลย วันนี้เลยไปลองดูหนังมาซักเรื่อง พอกลับบ้านก็ลองมาค้นประวัติโรงหนังดู พบว่าน่
ดิน บัวแดง
ปารีสช่วงเดือนมีนาคม เป็นช่วงที่เลื่องลือเรื่องอากาศแปรปรวน เอาแน่เอานอนไม่ได้ หลายวันก่อนแดดออกทั้งวัน อุณหภูมิขึ้นสูงถึง 19 องศา ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่พบได้ปลายเดือนเมษายน ปรากฎว่ามาวันนี้อากาศกลับเย็น เมฆครึ้ม ลมพัดแรง
ดิน บัวแดง
หลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารโหด Charlie Hebdo ก็มีปฏิกิริยาตอบโต้จากสถานศึกษาต่าง ๆ ในฝรั่งเศสแทบจะทันที ในแง่หนึ่ง ระบบการศึกษาของฝรั่งเศสก็กลายเป็น "แพะรับบาป" เพราะฆาตกรที่ก่อเหตุนั้น เป็นชาวฝรั่งเศสและเป็นผลผลิตของความล้มเหลวในการปลูกฝัง "คุณค่าของสาธารณรัฐ" ผ่านระบบการศึกษาในฝรั่งเศสเอง หนึ่งใ
ดิน บัวแดง
ฉากหลังเห็นควันบุหรี่จากทหารนายหนึ่ง ในขณะที่ทหารอีกนายหนึ่งคาบบุหรี่อยู่ ภาพจาก ECPAD
ดิน บัวแดง
Charb นักเขียนการ์ตูนแนวเสียดสีชื่อดังของ Charlie Hebdo เพิ่งเขียนการ์ตูนแซวเหล่าผู้ก่อการร้ายในหนังสือพิมพ์ฉบับล่าสุด มีข้อความว่า "ยังไม่มีการก่อการร้ายในฝรั่งเศส (?) เดี๋ยว ๆ, เรายังมีเวลาถึงปลายเดือนมกราคมเพื่อที่จะ 'ให้พร' เหล่านั้น" (ประเพณีฝรั่งเศส คือการอวยพรปีใหม่สามารถยืดไปได้ถึงปลายเดื
ดิน บัวแดง
ทหารสยามมาถึงฝรั่งเศสปลายเดือนกรกฎาคมปี 1918 และบางหน่วยออกไปแนวหน้าช่วงกลาง ๆ กันยายน แต่เล็ก ๆ เรื่องหนึ่งที่ดูไม่ลงตัว คือเรื่องของอาหาร*
ดิน บัวแดง
วิชาปรัชญาเป็นวิชาบังคับในระดับมัธยมปลายในฝรั่งเศสมายาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิที่ 1 ในปี 1808 แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ในยุโรปขณะนี้ที่อาจจะไม่บังคับ หรือไม่มีเลย ถ้าบังคับก็จะมีบางประเทศ เช่น สเปน แต่ก็ไม่ใช่ปรัชญาโดยตรง แต่เป็นประวัติศาสตร์ปรัชญามากกว่า
ดิน บัวแดง
วันที่ 7 พฤษภาคม 2014 Google ฝรั่งเศสนำเสนอภาพหญิงยุโรปคนหนึ่ง แต่งกายแบบชนชั้นกลางสมัยศตวรรษที่ 18 กำลังอภิปรายอยู่บนแท่นปราศรัย
ดิน บัวแดง
"Violer le droit, supprimer l’Assemblée, abolir la constitution, étrangler la république, terrasser la nation, salir le drapeau, déshonorer l’armée, prostituer le clergé et la magistrature, réussir, triompher, gouverner, administrer, exiler, bannir, dé­porter, ruiner, assassiner, régner, avec des