คำภาษามลายู, อินโดนีเซีย, ชวาในพจนานุกรมฉบับมติชน พ-ม

31 October, 2012 - 20:34 -- onanong

คำภาษามลายู, อินโดนีเซีย, ชวาในพจนานุกรมฉบับมติชน พ-ม

ต่อค่ะ คำภาษามลายู, อินโดนีเซีย และชวาที่คล้ายกับคำภาษา ไทยในพจนานุกรมฉบับมติชน ดิฉันต้องขอชี้แจง (อีกครั้ง-เผื่อ ท่านที่เพิ่งจะเข้ามาอ่าน) ว่า คำต่างๆ ที่ดิฉันค้นคว้ามานี้ มิได้หมายความว่า ไทยเรารับเอามาจากภาษามลายู, อินโดนีเซีย หรือ ชวา โดยตรงทั้งหมด บางคำเราก็รับมาโดยตรงผ่านวรรณกรรม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมบ้าง แต่บางคำก็รับผ่านภาษาบาลี, สันสกฤต, จีน และ อื่นๆ ทั้งเราและเขา บางคำก็ออกเสียงคล้ายกัน และแปลเหมือนกันโดยไม่ได้นัดหมายค่ะ ส่วนคำใดจะมาทางใดนั้น ณ ตอนนี้ดิฉันไม่มีเวลาค้นคว้าต่อนะคะ และเลขหน้าที่ระบุในตารางด้านล่างนี้หมายถึงเลขหน้าในพจนานุกรมฉบับมติชนนะคะ

สำหรับวันนี้ขอเสนอ พ ถึง ม ค่ะ

อนึ่งเนื่องจากมีท่านผู้อ่านจำนวนหนึ่งต้องการเรียนภาษาอินโดนีเซีย ดังนั้นในโอกาสต่อๆ ไป ดิฉันจะสลับกับการสอนภาษาอินโดนีเซียเบื้องต้นง่ายๆ สำหรับผู้สนใจเรียนภาษาอินโดนีเซียที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะคำศัพท์


เลขหน้า


ตัวเขียน

ในภาษามลายู/

อินโดนีเซีย *

ตัวเขียน

ในภาษาชวา


คำอ่าน


ความหมาย


- -


 


 


 


 


 


พจน,พจน์


602


wacana  


 


วา-จา-นา


ถ้อยคำ, วจนะการสนทนา,การบรรยาย, การอภิปราย,สุนทรพจน์, คำปราศรัย, วาทกรรม


พรหม,พรหม-


607


brahma


 


บระฮฺ-มา


พรหม


พรหเมศวร


608


parameswara


 


ปา-รา-เมส-วา-รา


พระพรหมผู้เป็นใหญ่


พราหมณ์


611


brahma


 


บระฮฺ-มา


พราหมณ์


พวก


615


puak


 


พู-วัก

 


พวก, หมู่, กลุ่ม


พะงาบ, พะงาบ ๆ


618


tercungap-cungap


 


เตอรฺ-จู-งาบ, เตอรฺ-จู-งาบ-จู-งาบ


อาการอ้าปากและหุบลงช้าๆ สลับกันไป


พันตู


620


pentung

pentung-pentung


 


เปิน-ตุง

เปิน-ตุง-เปิน-ตุง


ไม้ที่เอาไว้ใช้ตี

ทะเลาะวิวาท, ขัดแย้งกัน


พายุ


622


bayu


 


บา-ยู

ลมสายลมเทพเจ้าแห่งสายลมในศาสนาฮินดู

พาหุ

622

bahu

 

บา-ฮู

ไหล่บ่าสะบักกระดูดข้อต่อที่ไหล่ไหล่เขา


พีระ


627


wira


 


วี-ระ


นักรบผู้กล้า


- -


 


 


 


 


 


ภักดี


650


bakti


 


บัก-ตี


การแสดงความจงรักภักดีการแสดงความเคารพการบูชาการอุทิศตัวการบริหารศรัทธาความเชื่อถือความซื่อสัตย์


ภาษา


652


bahasa


 


บา-ฮา-ซา


ภาษา


ภิกขุ, ภิกษุ


653


biksu    


 


บิก-ซู


พระภิกษุ


ภิกษุณี


653


biksuni 


 


บิก-ซู-นี


แม่ชีนางชี, ผู้หญิงที่บวชเป็นพระในพุทธศาสนา

ภูมิ

654

bumi

 

บู-มี

แผ่นดิน

ภูษา


655


busana 


 


บู-ซา-นา


เสื้อผ้าอาภรณ์


- -


 


 


 


 


 


มกุฎ


658


mahkota


 


มะห์-โก-ตา


มงกุฎ, มาลัย,มาลัยสวมศีรษะ,เครื่องประดับสำหรับศีรษะ


มณฑล


658


mandala


 


มาน-ดา-ลา


พื้นที่, เนื้อที่, อาณาบริเวณ, เขต, พื้นที่หรือสนามปฏิบัติการ


มธุ


659


madu


 


มา-ดู


น้ำผึ้ง


มนต์, มนตร์


659


mentera


 


เมิน-เตอ-รา


คำสำหรับสวดหรือเสกเป่า


มนตรี


660


menteri


 


เมิน-เตอ-รี


ที่ปรึกษา, ผู้แนะนำ, ที่ปรึกษาราชการ


มนุษย์


660


manusia


 


มา-นู-เซีย


มนุษย์


มโนราห์


660


menora


 


เมอ-โน-รา


มโนราห์


มลายู


663


Melayu


 


เมอ-ลา-ยู


ชาวมลายู,ภาษามลายู, เกี่ยวกับมลายู (ประเทศภาษา,วัฒนธรรมหรืออื่นๆ)


มหา


664


maha


 


มา-หา


ยิ่งใหญ่


มหาเทพี, มหาเทวี


665


Mahadéwi           


 


มา-หา-เด-วี


เทพเจ้า Batara Durga


มหาภารตะ


665


Mahabharata           


 


มา-หา-ภา-รา-ตะ


โคลงมหาภารตะของอินเดีย


มหาราช


665


maharaja


 


มา-หา-รา-


กษัตริย์, รัฏฐาธิปัตย์, ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ


มะงุมมะงาหรา


670


mangut

mengung


 

 


มา-งุต

เมอ-งุง


ดูเหมือนคนใจลอย, มึนงง

งง, งงงวย


มะเดหวี


670


 


madewi


มา-เด-วี


ภรรยาที่ตำแหน่งเสมอกันกับสามี (ตามจารีตของชาว Bali)


มะตะบะ


670


martabak


 


มารฺ-ตา-บัก


มัตตะบะ


มะตาหะรี


671


matahati


 


มา-ตา-ฮา-รี


ดวงอาทิตย์, ตะวัน, พระอาทิตย์, ดาวฤกษ์, แสงตะวัน


มะโย่ง


672


makyong


 


มัก-ย่ง


การแสดงละครคล้ายโนรา


มะหะหมัด


674


Muhammad


 


มู-ฮัม-หมัด


ศาสดาของศาสนาอิสลาม


มักกะสัน


674


Makasar


 


มา-กา-ซารฺ


ชาวมากาซาร์, ชื่อเมืองท่าในอินโดนีเซีย (เมืองมากาซาร์)


มังสะ, มางสะ


675


mangsa


 

มัง-ซา

เหยื่อ,สัตว์ที่ล่าหรือจับกินเป็นอาหาร (โดยเฉพาะสัตว์ที่กินเนื้อปลา), การล่าเหยื่อ, สิ่งล่อใจ


มัศญิด, มัสยิด


678


masjid


 


มัส-จิ

มัสยิด


มาธุสร


680


merdu


 


เมอรฺ-ดู


ไพเราะ,สละสลวย,เป็นเสียงดนตรี,เป็นเสียงหวาน


มานุษ,มานุษย


680


manusia


 


มา-นู-เซีย


มนุษย์


มายัง


680


mayang


 


มา-ยัง


ดอกหน้าวัว,หมากจำพวกที่มีดอก


มายา/มารยา


680/681


maya


 


มา-ยา


มายา, สิ่งลวงตา, การหลอกลวง, ภาพหลอน, ความเพ้อฝัน, ความเพ้อคลั่ง, ภาพลวงตา, อาการหลอนประสาท


มาระ


681


marah


 


มา-ระห์


โกรธ, ฉุนเฉียว, ทำให้โกรธ, ความโมโหร้าย, ความเดือดดาล, ความรุนแรง, ความดุเดือด, คนที่โมโหร้าย


มาริ


681


mari


 


มา-รี


มานี่,คำเชื้อเชิญ,คำอำลา


มาลาตี


681


melati  


 


เมอ-ลา-ตี


ต้นมะลิจำพวก Jasminum, ไม้ดอกที่กลิ่นคล้ายมะลิ, สีเหลืองอ่อน


มาศ


681


emas


 


เออ-มาส

ทองคำ,แร่ทอง

มิตร

682

mitra

 

มิต-ตรา

เพื่อน,สหาย,มิตร


มินตรา


682


meniran

petai cina


 

 


เมอ-นีรฺ-รัน

เปอ-ตัย-จี-นา


ต้นไม้ชนิดหนึ่งใบคล้ายใบมะขาม

ต้นกระถิน


มิรันตรี


683


meranti


 


เมอ-รัน-ตี


ต้นไม้ที่มีเนื้อแข็งใช้ในการก่อสร้าง


เมฆ


688


maga


 


เม-


เมฆ

 *เนื่องจากภาษาอินโดนีเซียมีที่มาจากภาษามลายู เพราะฉะนั้นจะกำหนดให้อยู่ในช่องเดียวกัน