บล็อกของ Phuttipong

ตอบ แคเธอรีน บาววี เรื่องสิทธิเลือกตั้งสตรี ร.ศ.๑๑๖

ตอบ แคเธอรีน บาววี เรื่องสิทธิเลือกตั้งสตรี ร.ศ.๑๑๖

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

ต้นตอเรื่องมิให้นำ"บทยกเว้นความผิด"มาใช้แก่ความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์

ต้นตอของคำอธิบายเรื่องมิให้นำ "บทยกเว้นความผิด" มาใช้แก่ความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดหมิ่นกษัตริย์ ว่าด้วยดูหมิ่น

กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ ว่าด้วยการดูหมิ่น


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

ศาลไทยในยุคก่อนทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

ศาลไทยในยุคก่อนทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ฯ

กระบวนการสร้างมโนทัศน์ต่อความผิดฐานหมิ่นกษัตริย์ ว่าด้วยเหตุยกเว้นความผิด

พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

๑. ข้อพิจารณาเบื้องต้น

ปัญหาความชอบด้วยกม.ของ(ร่าง)หลักเกณฑ์การประมูลดิจิตอลทีวีฯ

ปัญหาบางประการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของ(ร่าง)หลักเกณฑ์การประมูลดิจิตอลทีวี : กรณีให้เปิดเผยผู้ถือหุ้นตั้งแต่ลำดับที่ ๓ ขึ้นไปและทุกทอดตลอดสาย

นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

วิพากษ์สุรพล นิติไกรพจน์ (ภาค ๒)

วิพากษ์สุรพล นิติไกรพจน์ (ภาค ๒)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


คำอภิปรายในงานรำลึกครูกฎหมาย (อาจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม) โดย สุรพล นิติไกรพจน์ วันนี้  ถ้าอย่างในคัมภีร์ก็คงได้เพียงอุทาน "โมฆะบุรุษหนอ" หรือแปลเป็นภาษาลูกทุ่ง ก็คือ "อ้ายชิบหาย" ครับ

กรณีศาลฎีกายกฟ้องคดีถาวร เสนเนียมv.อดีต กกต.(๒๕๔๙)

ข้อน่าพิจารณาบางประการ : กรณีศาลฎีกายกฟ้อง"คดีถาวร เสนเนียม ฟ้องอดีต กกต."(๒๕๔๙)


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล


มูลเหตุของคดีนี้เริ่มต้นเพื่อ "สนับสนุนให้รัฐประหาร ๑๙ ก.ย.๒๕๔๙" (เพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้ง โจมตีการเลือกตั้ง) และเป็นชนวนในการสร้างสุญญากาศทางการเมือง  คดีนี้เริ่มต้น จะเห็นภาพพจน์ "ชัดแจ้งยิ่งขึ้น" เมื่อพิจารณาลำดับเหตุการณ์ก่อนพิเคราะห์รายละเอียดที่สำคัญของคดี


เราจะเห็นได้ว่า "เหตุการณ์ ๒๕๔๙" นั้นเกิดขึ้นเป็นลูกระนาดเลย คร่าว ๆ ดังนี้[๑]

ถึงสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล:เรื่องการขออภัยโทษในคดีสวรรคต

จอมพล ป."ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์+นายกรัฐมนตรี"โดยการทำรัฐประหาร

จอมพล ป. ในตำแหน่ง"ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และนายกรัฐมนตรี"โดยการทำรัฐประหาร


พุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ Phuttipong