ง่ายๆ

 
ผมคิด
คุณคิดไหม?
คิดว่าเขาคิดไหม?
แต่ละวันเราใช้ชีวิตเพื่ออะไร?
ตัวเอง ครอบครัว งาน เงิน 
ความฝัน ความรัก ความสุข 
อะไรนั่นนี่
คุณมีสิทธิ ผมก็มีสิทธิ เขาก็มีสิทธิ
เรามีสิทธิที่จะคิดฝันและเดินตามทางเหล่านั้น
ใช่ไหม?
 
ร้อนตับแตกอย่างนี้ ผมอยากตากแอร์
คุณก็อยาก เขาก็อยาก
เงินมีจำกัด ธรรมชาติมีจำกัด
ลมหายใจมีจำกัด
เขาคุณผมจะเอายังไงดี
ฆ่ากันให้ตายไปข้างเลยดีไหม?
 
คุณเป็นคน เขาเป็นคน ผมก็เป็นคน
คิดไหม? เรายอมรับได้ไหม?
หากใครมาลดทอนความเป็นคนให้ด้อยกว่า
กระทั่งทำให้ไม่เหลือความเป็นคน
 
รัฐประหาร เครื่องมือง่ายๆ 
ที่คนใช้ลดทอนและทำให้ไม่เหลือความเป็นคน
เลือกตั้ง เครื่องมือง่ายๆ
ที่คนใช้แสดงความเป็นคนเท่ากัน
 
ง่ายๆ
เอาเลือกตั้ง ไม่เอารัฐประหาร
เป็นคุณ เป็นเขา เป็นผม
และเป็นเรา
 
และง่ายๆ
โกงทั้งนั้น 
ถ้ามันจะโกง

เรื่องเล่าเช้านั้น

เช้าวันหนึ่ง
ลืมตา
ฝาผนัง เพดาน ห้อง
เปลี่ยนไป
 
นอกหน้าต่าง 
ไม่เห็นแสงแดด 
เปิดประตู ถูกล็อก
ไม่ได้ยินเสียงอื่น
นอกจากเสียงในหัวตัวเอง
 
เช้าวันนั้น

อาการสะลึมสะลือ ความรัก และประชาธิไตย

โลกสะลึมสะลือ
ในบรรยากาศแห้งห่าม
ห้วงขณะตื่นฝัน
 
เรามีโลกต่างใบ
โอฬารสถานที่รโหฐาน
ซอกถนนกับคฤหาสน์
ไม่ต่างกัน
 
ชีวิตเลือกได้
ช่างเป็นถ้อยคำบั่นทอน

ง่ายๆ

 
ผมคิด
คุณคิดไหม?
คิดว่าเขาคิดไหม?
แต่ละวันเราใช้ชีวิตเพื่ออะไร?
ตัวเอง ครอบครัว งาน เงิน 
ความฝัน ความรัก ความสุข 
อะไรนั่นนี่
คุณมีสิทธิ ผมก็มีสิทธิ เขาก็มีสิทธิ

มิติถ้อยคำ

1. ดาด

ถ้อยคำมีปีก
นึกถึงนก
ทั้งที่ผู้มีปีกไม่ใช่แค่นก

นึกถึงนกจากถ้อยคำมีปีก
ก็คิดถึงอิสระเสรี
ทั้งที่อิสระเสรีไม่ใช่นก
นกไม่จำเป็นต้องอิสระเสรี

โลกกว้างใหญ่
ในอาณาเขตคับแคบ
คนมากหน้า
ในวงหน้าจำกัด

เราเพื่อนกัน

แด่ท่านผู้แสวงหาความเป็นธรรมและยุติธรรมทั้งหลาย
เราคือเพื่อนกัน
ในเลือดเนื้อและหัวใจ
ไม่มีใครแบ่งแยกเราได้หรอก
ยามแผ่นดินลุกไหม้อำนาจถ่อยเถื่อนแผดเผา
คนหนึ่งลุกขึ้นยืนเป็นคน
แสนล้านคน
ลุกขึ้นยืนหยัดความเป็นคน