Skip to main content

@ *คารวะ "ดา ตอร์ปิโด" ผู้หาญกล้า
ทายท้าศักดินาอมาตยาธิปไตย
เธอทำให้ประชาชนได้รับความรู้ใหม่
รู้ว่าใครกดขี่พวกอภิสิทธิชน

---
มินานดอกหากผองชนได้รับรู้
มนุษยชาติทุกผู้ทุกแห่งหน
อภิสิทธิชนผู้นั่งบนหลังคน
ต้องถูกโค่นล้มพินาศพลัน!

---
เพียงแต่เราอย่าแบ่งแยกสีสัน
ร่วมกันสรรค์สร้างโลกให้รังสรรค์
ยุทธศาสตร์-ยุทธวิธีอาจแตกต่างกัน
แต่จุดยืนต้องคงมั่นตราบนิรันดร์

...
คารวะ "ดา ตอร์ปิโด"
ตะวันดาวเดือนพริ้มโผงดงามนั่น
โน่น! สายรุ้งเจ็ดสีทองผ่องพริ้งพรรณ
ก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมหาประชาชนต้องกำชัย !!! @

ต้นฤดูหนาว, ตุลาคม,
ล้านนาอิสระ, เจียงใหม่.

(
ปล.) กฏหมายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนี้ต้องยกเลิกไปได้เลย ขอถามท่านนักกฏหมายผู้ทรงธรรมทั้งหลายว่าท่านเห็นเป็นฉันใด?

*
คารวะ "ดา ตอร์ปิโด" ในส่วนที่เธอหาญกล้าท้าทายเผด็จการศักดินาอมาตยาธิปไตยจอมปลอม ขอให้พลังใจ

 

 

 

 

บล็อกของ แสงดาว ศรัทธามั่น

แสงดาว ศรัทธามั่น
 *--*--*{ กาพย์”ลุกขึ้นสู้” }
แสงดาว ศรัทธามั่น
{  กลอนเปล่าอิสรา  }@  ลมหนาวเหนือ พัดโชยมา…ยามต้องไล้ผิวกายร้อนที่รุ่มก็คลายกลิ่นอายเหมันตฤดู …ไม่รู้ลืม @
แสงดาว ศรัทธามั่น
 
แสงดาว ศรัทธามั่น
 ***** --*-- ***** --*-- *****@   “  ฮา  ติง จัง…จังคนมีอำนาจล้นฟ้า  แต่รังแก คนยากไจ้ อำนาจ แบบ ต๋ามใจ๋ เขา “น้องสาว  ผู้ดีงาม ใจงาม ของฉัน  แล ของโลกชีวิต อีกคนหนึ่ง