Skip to main content

อำนาจ
ไม่ว่าอำนาจนั้น
จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่
ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจอยู่
อำนาจนั้น
ย่อมมีอำนาจในการบังคับผู้อยู่ภายใต้อำนาจ
ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตาม

อำนาจ
ไม่ว่าอำนาจนั้น
จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่
ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจ
ผู้ครอบครองอำนาจนั้น
ย่อมหวงแหนและปกป้องอำนาจนั้นเอาไว้จนถึงที่สุด
เป็นธรรมดา...
เพราะการสูญเสียอำนาจมักจะติดตามมาด้วย
การสูญเสียแทบทุกอย่างในชีวิต
ที่เคยใช้อำนาจกอบโกยเอาไว้
หรือแม้กระทั่งชีวิตของตนเอง

อำนาจ
ไม่ว่าอำนาจนั้น
จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่
ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจ
ผู้ครอบครองอำนาจนั้น
ย่อมกำจัดทุกผู้หมู่เหล่าที่มีทีท่าว่า
จะขึ้นมามีอำนาจทัดเทียมหรือล้ำหน้า
ทุกๆวิธีการเท่าที่จะทำได้...แม้กระทั่งการฆ่า...
ไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหน
ไม่มีข้อยกเว้น
แม้แต่คนที่เป็นพี่น้องเกิดจากท้องแม่เดียวกัน
เป็นธรรมดา

อำนาจ
ไม่ว่าอำนาจนั้น
จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่
ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจ
และยิ่งเป็นอำนาจที่สามารถรักษาอำนาจของตนเอง
ดำรงอยู่ในสังคมมายาวนาน
ยิ่งยากนัก...หรือเป็นไปไม่ได้เลย
ที่พลังภายนอกใดๆเข้าไปโค่นล้มลงได้
เพราะอำนาจเตรียมพร้อมไว้หมดทุกอย่าง - ที่จะกำจัด
ผู้ที่ล่วงล้ำเข้าไปแตะต้อง
เอาไว้อย่างเชี่ยวชาญเด็ดขาด
และเต็มไปด้วยประสิทธิภาพที่น่าสะพรึงกลัว
อำนาจจึงแทบไม่เคยถูกโค่นล้ม
จากพลังใดๆที่มาจากภายนอก
ที่เป็นแค่เสียงนกเสียงกา
เสียงหมาเห่าหอนที่ไร้ความหมาย
แต่มักจะถูกโค่นล้มจากผู้ครอบครองอำนาจด้วยกัน
เหมือนเหล็กที่ถูกทำลายอย่างย่อยยับ
ด้วยสนิมที่เกิดจากเนื้อในตน

นักปฏิวัติสังคม
ที่ประสบความสำเร็จ
ในการเปลี่ยนแปลงสังคมทั้งระบบ
จึงมิใช่นักปฏิวัติที่ปลุกระดมประชาชนให้ลุกฮือขึ้น
แล้วพากันไปล้มลงตายเหมือนใบไม้ร่วง
เพื่อที่จะพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังเหมือนเดิม
หรืออาจจะเลวร้ายยิ่งกว่า...
แต่คือนักปฏิวัติ
ที่สามารถใช้กลยุทธ์เข้าไปเกลี้ยกล่อมผู้คน
ที่ร่วมกันครอบครองอำนาจนั้นให้เป็นคนทรยศ
และลงมือทำลาย...

ประวัติศาสตร์สังคม
แทบทุกมุมโลก
แทบทุกยุคสมัย
บันทึกข้อเท็จจริง
เอาไว้ดังนี้แลนา.

10 เมษายน 2555
กระท่อมทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่

บล็อกของ ถนอม ไชยวงษ์แก้ว

ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว  
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
แด่...คนเล็กๆทุกๆคนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง ฯลฯ หรือมิได้เป็นคนเสื้อสีใดๆ ที่ตกเป็นเหยื่อกฎหมายหมิ่นฯ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจพิเศษกับคนเล็กๆ ที่ขาดอำนาจต่อรองที่เข้มแข็งในการปกป้องและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ตนเอง และไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ แม้แต่รัฐบาลที่พวกเขาหลายคนได้เลือกเข้าไป นั่งอยู่ในรัฐสภา.
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
พุทธภาษิตที่กล่าวว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” และ “อำนาจย่อมเป็นใหญ่ในโลก” ประการแรกยังน่าสงสัยว่าเป็นความจริงโดยหรือไม่ แต่ประการที่สองที่กล่าวว่า อำนาจย่อมเป็นใหญ่ในโลก เป็นความจริงตามพุทธภาษิตได้กล่าวเอาไว้อย่างแน่แท้
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
อำนาจ ไม่ว่าอำนาจนั้น จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่ ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจอยู่ อำนาจนั้น ย่อมมีอำนาจในการบังคับผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
ยามเช้า โอ้ ยามเช้าอันมืดมนของข้า ยามเช้าที่ข้ามองไม่เห็นหนทางใดๆ ที่จะนำชีวิตลุล่วงผ่านพ้นวันนี้ไปได้ เพราะข้าได้ใช้ตัวช่วยชีวิตทุกตัว