เรื่องเล่าเล็กๆจากกระท่อมทุ่งเสี้ยว: มิตรภาพ

2 September, 2012 - 19:13 -- thanorm

ถนอม ไชยวงษ์แก้ว

 

 
มิตรภาพ
ที่เกิดจากการคบค้าสมาคมกัน
ด้วยความรักในผลประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันและกัน
ย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยผลประโยชน์
ที่ต่างตอบสนองให้กันและกันได้
และย่อมจบสิ้นลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
ไม่สามารถตอบสนองผลประโยชน์ให้กันและกันได้
 
มิตรภาพ
ที่เกิดจากการคบค้าสมาคมกัน
ด้วยความรักในความรื่นรมย์สนุกสนานที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันและกัน
ย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยความรื่นรมย์สนุกสนาน
ที่ต่างตอบสนองให้กันและกันได้
และย่อมจบสิ้นลงเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย
ไม่สามารถตอบสนองความรื่นรมย์สนุกสนานให้กันและกันได้
 
มิตรภาพ
ที่เกิดจากการคบค้าสมาคมกัน
ด้วยความรักในอุปนิสัยใจคอที่ดีงามของกันและกัน
ย่อมดำรงอยู่ได้ด้วยอุปนิสัยใจคอที่ดีงาม
ที่ต่างตอบสนองให้กันและกัน
แต่ยาก...ที่จะจบสิ้นความรักที่มีต่อกันลงได้
เพราะมิตรภาพชนิดนี้
เป็นมิตรภาพที่คบค้าสมาคมกัน
ด้วยความรักอันลึกซึ้งในตัวตนของบุคคล
มิใช่จากสิ่งภายนอกหรือจากกิจกรรมบันเทิงเริงสุข
เพียงชั่วครั้งชั่วคราว
 
อริสโตเติล
กล่าวว่า มิตรภาพทั้ง 3 ประการนี้
มิตรภาพประการที่ 3 เป็นมิตรภาพที่จีรังยั่งยืน
และดีงามสูงสุด แต่หาได้ยากแสนยาก
และไม่มีใครอยากจะแสวงหา
เพราะคนเราส่วนใหญ่รักที่จะได้ผลประโยชน์
และความรื่นรมย์สนุกสนานจากมิตรภาพกันมากกว่า.
 
 
 
 
21 พฤศจิกายน - 2 กันยายน 2555
กระท่อมทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่
 

 

ความเห็น

Submitted by แสงดาว ศรัทธามั่น on

มีคำถามว่า ...

- - - เราจะแสวงหามิตรภาพ โดย เดินทางไปแสวงหาเอง?

- - - ให้ มิตรภาพเดินทางเข้ามาหาเราเอง

หรือ

อยู่ เฉยๆ ไม่ต้องไปแสวงหา นอนนั่งทอดหุ่ย ตามธรรมชาติไป

. . . มิตรภาพ ที่ ๓ นั่นยั่งยืนคงทน สดใส งดงาม ...

ส่วนที่ ๒ และ ๓ ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์ ความรู้รู้สึก ไม่ไปยึดมั่นถือมั่น ปล่อยให้มันเป็นไป เขามาทักทายเราแล้วก็จากไป หรือไม่สบอารมณ์เรา ก็ไม่เป็นไรปล่อยเขาไป มีเมตตา แผ่เมตตา คนเรามีทั้งด้านบวก และลบ ... และสิ่งที่สำคัญก็คือ มนุษย์พึงไม่โกหกตัวเองเพื่อผลประโยชน์อะไรก็ตาม ฯลฯ

Submitted by น้ำลัด on

เห็นด้วยครับ...
เหมือนคำเขาว่า เพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก

ผมว่าผมเคยเห็นมิตรภาพประการที่ 3 กับผู้ชายสองคนที่ผมเคยรู้จัก
เขาทั้งสองคนเคยเป็นทหารเกณฑ์ด้วยกัน และมีมิตรภาพแน่นแฟ้นต่อกันมาตลอด
แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวกัน ลูกเมียกลายมาเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตมากกว่าสิ่งอื่นใด
มิตรภาพที่เคยมีต่อกัน มันก็ลดความสำคัญลงไปเป็นอันดับรอง
แต่เขาทั้งคู่ก็ยังคงจดจำมัน และหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือต่อกันยามจำเป็นเสมอมา

Submitted by dk on

มิตรภาพที่แท้ พบได้ใน วัยเด็กและวัยรุ่น
เพราะ มักปราศจาก ผลประโยชน์เพื่อการได้ หรือการครอบครอง แต่มักเป็นแค่ การแลกเปลี่ยนอย่างบริสุทธิ์ใจ

อย่างไรก็ตาม ถ้าจะมีอย่างนั้นอีกในวัยผู้ใหญ่ ก็อาจเป็นไปได้ในลักษณะรักร่วมเพศ ซะมากกว่า (มั้ง?)
ซึ่งอาจจะมีได้ทั้งแบบเปิดเผย หรือ ปิดลับ ก็ได้

ขออภัย ถ้าแสดงคห.อย่างที่ทำให้รู้สึกไม่สุภาพ

อย่างไรก็ตาม คานธี เคยกล่าวไว้ว่า เมื่อไม่อาจพบมิตรภาพที่แท้กับใครสักคนแล้ว ข้าพเจ้ากลับเป็นมิตรกับคนทุกคน
โดยไม่จำเป็นต้องหยุดที่ใครคนใดคนหนึ่งเลย

Submitted by กวี ผาบมาร on

มิตรภาพ คนมีอุปนิสัยตรงกัน ย่อมมีมิตรภาพต่อกันได้นาน ส่วนคนมี่อุปนิสัยไปต่างกันอีกยังมี แต่พวกเขามีอุปนิสัยรักที่จะให้เกียรติกัน แม้ต่างอุปนิสัยกัน ก็ยังเคารพกันตามอุปนิสัย ด้วยขันติวิธีและวิธีสงบเสงี่ยม ที่ให้แก่กันและกันได้ คือ มิตรภาพ ที่เป็นชาวชนเชื่อมั่นในประชาธิปไตย มิตรภาพนี้อยู่ยืนนานกว่า กว้างไกลกว่า ยาวกว่าด้วย
"ในโลกไม่มีมิตรภาพกลุ่มใหญ่ เท่ากับกลุ่มชนชาวประชาธิปไตย"

Submitted by ถนอม ไชยวงษ์แก้ว on

ขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นมา ผมดูแล้วเรื่องนี้ดูดีไปหมดนะครับ ถ้าหากเราแยกประเภทออก และยอมรับความเป็นไปในแต่ละแบบ