Skip to main content

ยามเช้า
โอ้ ยามเช้าอันมืดมนของข้า
ยามเช้าที่ข้ามองไม่เห็นหนทางใดๆ
ที่จะนำชีวิตลุล่วงผ่านพ้นวันนี้ไปได้
เพราะข้าได้ใช้ตัวช่วยชีวิตทุกตัว
ทั้งผู้คน วัตถุ สิ่งของ และเงินตรา
เพื่อช่วยตัวเองให้อยู่รอดหลายวันแล้ว
จนไม่เหลือตัวช่วยใดๆที่จะนำมาใช้ได้อีก
แม้แต่ความจำเป็นที่ต้องเสี่ยง
ลงมือทำความผิดบาป เพื่อการอยู่รอด
ก็ไม่เหลือโอกาสและช่องทางใดๆ
ให้ข้าได้ทำเพื่อการอยู่รอดในวันนี้
ข้าจึงไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับชีวิต

แต่ไม่เป็นไร
ชีวิตที่เดินมาถึงทางตันของข้า
ยังมีคำแนะนำที่ดีที่สุดอยู่ประการหนึ่ง
ซึ่งเป็นคำแนะนำของพระผู้เทศนา
ให้นักโทษประหารฟังในเรือนจำแห่งหนึ่ง
ได้บอกแก่นักโทษประหารคนหนึ่งที่มีอาการสติแตก
...เพราะกลัวความตายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหลบหนีได้...
ก่อนจะถูกคร่าตัวนำไปสู่แดนประหารว่า
“...ท่านจงอย่าได้พยายามขัดขืน
ชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ท่านจงทำใจให้สงบยอมรับมัน
เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่ดีสุด

ที่เหลืออยู่สำหรับท่าน
ที่จะได้จากไปอย่างสง่างาม...”

โอ ใช่สินะ
เมื่อคนเรามาถึงที่สุดของชีวิต
ที่เหลียวมองไปทางไหนก็พบแต่ทางตัน
จนไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับชีวิต
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลวร้ายใดๆ
สิ่งสุดท้ายที่ดีที่สุดสำหรับชีวิต
คือ
จงทำใจให้สงบยอมรับชะตากรรมของตนเอง
เยี่ยงนักโทษประหารรอคอยความตาย
และการเกิดใหม่...

15 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555
กระท่อมทุ่งเสี้ยว เชียงใหม่

บล็อกของ ถนอม ไชยวงษ์แก้ว

ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว  
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
แด่...คนเล็กๆทุกๆคนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดง คนเสื้อเหลือง ฯลฯ หรือมิได้เป็นคนเสื้อสีใดๆ ที่ตกเป็นเหยื่อกฎหมายหมิ่นฯ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอำนาจพิเศษกับคนเล็กๆ ที่ขาดอำนาจต่อรองที่เข้มแข็งในการปกป้องและต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมให้แก่ตนเอง และไม่มีใครสามารถที่จะช่วยเหลือพวกเขาได้ แม้แต่รัฐบาลที่พวกเขาหลายคนได้เลือกเข้าไป นั่งอยู่ในรัฐสภา.
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
พุทธภาษิตที่กล่าวว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” และ “อำนาจย่อมเป็นใหญ่ในโลก” ประการแรกยังน่าสงสัยว่าเป็นความจริงโดยหรือไม่ แต่ประการที่สองที่กล่าวว่า อำนาจย่อมเป็นใหญ่ในโลก เป็นความจริงตามพุทธภาษิตได้กล่าวเอาไว้อย่างแน่แท้
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
อำนาจ ไม่ว่าอำนาจนั้น จะเป็นอำนาจที่ชอบธรรมหรือไม่ ตราบใดที่อำนาจนั้นยังมีอำนาจอยู่ อำนาจนั้น ย่อมมีอำนาจในการบังคับผู้อยู่ภายใต้อำนาจ ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตาม
ถนอม ไชยวงษ์แก้ว
ยามเช้า โอ้ ยามเช้าอันมืดมนของข้า ยามเช้าที่ข้ามองไม่เห็นหนทางใดๆ ที่จะนำชีวิตลุล่วงผ่านพ้นวันนี้ไปได้ เพราะข้าได้ใช้ตัวช่วยชีวิตทุกตัว