ยุกติ มุกดาวิจิตร: วัฒนธรรมส้วม

ในวาระที่ประเทศไทยกำลังจะมีแผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ 3 (พ.ศ.2556-2559) (ตามข่าว) จึงขอนำวิดีโอ แสดงทัศนะของนักปรัชญาชื่อดังแห่งปลายศตวรรษที่ 20 ถึงต้นศตวรรษที่ 21 นาม สลาวอย ชีเชก (Slavoj Zizek) มาเพื่อให้แลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกันว่า ทำไมส้วมจึงสำคัญนักหนา

ชีเชกเสนอวิธีเปรียบเทียบวิธีการจัดการอึของคนอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ว่าแตกต่างกันเพราะมีวิธีเข้าใจชีวิตที่แตกต่างกัน เขาสังเกตจากส้วม 

 

ฝรั่งเศสจัดการอึแบบกำจัดให้เร็วๆ อังกฤษปล่อยให้มันล่องลอยสักพักแล้วกำจัด เยอรมันต้องพิจารณามันก่อน

 

ชีเชกเสนอว่า ที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากมันสอดคล้องกับพัฒนาการความคิดในยุโรปตั้งแต่สมัยเฮเกล ซึ่งมีสิ่งที่เรียกว่า European Trinity คือความเป็นชาติ ทัศนคติทางการเมือง และทัศนคติต่อชีวิต 

 

เยอรมัน: การเมืองอนุรักษ์นิยม ทัศนะต่อชีวิต มุ่งที่ความเเป็นกวี การครุ่นคิด พออึแล้ว ส้วมเยอรมันจึงโชว์ออกมาข้างหน้า คนเยอรมันเป็นนักคิด จึงต้องขอพิจารณาอึกันก่อน

 

ฝรั่งเศส: อุดมการณ์การเมืองเป็นซ้าย เป็นนักปฏิวัติ อึแล้วต้องกำจัดทันทีให้สิ้นซาก เหมือนต้องใช้กิโยติน จัดการอย่างรวดเร็ว

 

อังกฤษ: เศรษฐกิจ เสรีนิยม ปฏิบัตินิยม อึแล้วให้อิสระ ล่องลอยสักพัก ไม่กังวล ทุกอย่างจัดการได้ แล้วค่อยกดชักโครกลงไป

 

ดูเหมือนข้อเสนอของชีเชกจะมีวิธีคิดเหมารวมแบบ "ลักษณะประจำชาติ" ไปหน่อย แต่ก็สนุกนึกดีครับ ลองนึกดูว่า เราจัดการกับสิ่งปฏิกูลอย่างไรกันบ้าง จะเข้าใจมันได้อย่างไร

 

 

นอกจากวิดีโอนี้แล้ว ศึกษาวัฒนธรรมส้วมเพิ่มเติมได้ใน http://savageminds.org/2013/02/06/some-notes-on-toilets/

 

ยุกติ มุกดาวิจิตร: รัฐสันติวิธีเกินไป? ผู้ชุมนุมสันติวิธีน้อยไป?

ทัศนะล่าสุดของอาจารย์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ต่อการชุมนุม 16 ตค. 63 ย้อนแย้งกับสมัยที่อาจารย์ให้ความเห็นต่อการชุมนุม กปปส. ในขณะนั้นอาจารย์อธิบายยืดยาวว่าการชุมนุมของ กปปส. ใช้สันติวิธี

ยุกติ มุกดาวิจิตร: ตรรกะวิบัติของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ

การดีเบตระหว่างนักเรียนกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่หน้ากระทรวงฯ เมื่อวาน (5 กย. 63) ชี้ให้เห็นชัดว่า หากยังจะให้คนที่มีระบบคิดวิบัติแบบนี้ดูแลกระทรวงศึกษาธิการอยู่ ก็จะยิ่งทำให้การศึกษาไทยดิ่งลงเหวลึกไปยิ่งขึ้น

ยุกติ มุกดาวิจิตร: มหาวิทยาลัยกับความเห็นต่างทางการเมือง

ประเด็น "สถาบันกษัตริย์" ในประเทศไทยปัจจุบันไม่ใช่เรื่องศีลธรรมและไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึก แต่เป็นเรื่องของสถาบันทางการเมืองและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมการเมืองไทย ถ้าไม่เข้าใจตรงกันแบบนี้ก่อนก็จะไม่สามารถนั่งนิ่งๆ ฟัง/อ่านข้อเสนอของนักศึกษา/ประชาชนที่เสนอในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้ได้

ยุกติ มุกดาวิจิตร: ยุคของคุณมันผ่านไปแล้ว

ปีนี้ผมอายุ 52 ผมคิดอยู่ตลอดว่า ถ้าพ่อแม่เสียไป ผมจะดัดแปลงบ้านที่อยู่มายังไง จะรื้ออะไร ย้ายอะไร ผมไม่มีลูก ม