บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
8 ก.ค. 2018 - 17:22
เกษตรพันธสัญญาที่ดี มีการสร้างความร่ำรวยให้กับเกษตรกรจำนวนมาก ลดความไม่แน่นอนในการผลิตและประกันว่ามีตลาดขายสินค้าแน่นอน หากมีปัญหาระหว่างการเพาะปลูก/...
streetlawyer's picture
6 ก.ค. 2018 - 21:58
ผลิตบนหลักการอย่างหนึ่ง เช่น ทำกำไรจากกิจการอะไรที่ให้เงินเยอะ ไม่คำนึงถึงชีวิตเพื่อนมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม บริโภคบนหลักการอีกอย่างหนึ่ง เช่น...
Althusser1993's picture
6 ก.ค. 2018 - 14:56
  สภาพวิสัย Antonio Gramsci 1917 แปลเป็นภาษาไทยโดย จักรพล ผลละออ 2018  
gadfly's picture
6 ก.ค. 2018 - 09:59
เสาร์อาทิตย์ ตั้งใจจะต่อเติมบ้านส่วนที่ทำค้างไว้ให้แล้วเสร็จ ต้องจ้างช่างชาวบ้านและลูกมือเป็น นร ม ปลายมาทำ เพราะงานปูนทำเองไม่ไหวแล้วช่างไม่มา...
streetlawyer's picture
5 ก.ค. 2018 - 19:15
การพัฒนาชนบทถือเป็นภารกิจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคต้านภัยคอมมิวนิสต์ที่ต้องการขจัดภัยคุกคาม ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้มี น้ำไหล ไฟสว่าง...
streetlawyer's picture
4 ก.ค. 2018 - 21:00
กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ ผมได้ตกเป็นเหยื่อ "ความมักง่าย" เข้าแล้วครับท่านผู้อ่าน
streetlawyer's picture
2 ก.ค. 2018 - 20:48
            ความสัตย์ซื่อและยึดถือกฎหมายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า            มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง ว่า...
streetlawyer's picture
1 ก.ค. 2018 - 18:22
บทความนี้จะไม่พูดถึงเหตุการณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559...

Pages