บล็อกกาซีน ประชาไท

Storytellers's picture
28 ธ.ค. 2019 - 13:05
หากเราลัดเลาะรอบกรุงรัตนโกสินทร์ สิ่งที่เห็นล้วนเต็มไปด้วยวัดวาอาราม ย่านที่เต็มไปด้วยความดีงามที่ควรแค่แก่การอนุรักษ์นำมาซึ่ง “...
hulaohmmy's picture
11 พ.ย. 2019 - 22:02
การเมืองระหว่างประเทศยังคงเป็นเรื่องของการต่อสู้กันของประเทศมหาอำนาจในการพยายามเข้าไปมีบทบาทและอิทธิพลในมิติต่างๆ ที่ผ่านมา...
misteramerican's picture
10 พ.ย. 2019 - 19:06
“เสียงปืนที่ดังขึ้นภายในงานเลี้ยงของกำนันผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเชียงรายดังขึ้น ร่างของกำนันคนดังล้มลงกองกับพื้น หลังจากพึ่งรับตำแหน่งได้ไม่นาน...
vajrasiddha's picture
27 ต.ค. 2019 - 10:26
มหายาน: "เพื่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์" บนหลักเสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ
pornstudiesgroup's picture
24 ต.ค. 2019 - 20:00
โดย ฮิโตมิโตกูฉะดะ(ขึ้นต้นชื่อเรื่องอาจทำให้เข้าใจผิด ปัจจุบันเธอหายแล้วนะครับ).
pornstudiesgroup's picture
24 ต.ค. 2019 - 19:45
โดย ฮิโตมิโตกูฉะดะ.ค่าย Soft on Demand กับค่ายย่่อย KHMR ได้เปิดตัวหนังรหัสใหม่ที่ต่อยอดมาจากรหัสก่อนหน้า นั่นคือ K...S-00... พร้อมดาราหน้าใหม่ อิโตะ...
vajrasiddha's picture
21 ต.ค. 2019 - 14:07
  ขับเคลื่อนใจไปพร้อมกับสังคม Subtle Activism: การเปลี่ยนแปลงสังคมทางพลังงาน  เรียบเรียงเนื้อหาจากงานเสวนา Subtle Activism โดย Mary Englisแปลไทย โดย...
vajrasiddha's picture
13 ต.ค. 2019 - 10:40
พลังเยียวยาแห่งโพธิจิต กับ วิจักขณ์ พานิช

Pages