บล็อกกาซีน ประชาไท

hulaohmmy's picture
4 ก.พ. 2019 - 13:10
บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)   “ยุทธศาสตร์สองมหาสมุทร: อินเดียกับอินโด-แปซิฟิก” ปิยณัฐ สร้อยคำ. (2561). จุลสารความมั่นคงศึกษา, ฉบับที่ 202....
Storytellers's picture
3 ก.พ. 2019 - 20:31
ฉันเห็น I ฉันคิด โดย อดิศักดิ์  โกเมฆ ฉันเห็น ฉันคิด 14.00 น. / นั่งรถเก๋ง / เข้าซอยซอกแซก / แวะรับเพื่อนพี่ / มีคลองมากมาย / พื้นที่ชุ่มน้ำ/...
Storytellers's picture
2 ก.พ. 2019 - 18:25
ศูนย์การเรียนที่ผมเรียนชื่อ ศูนย์การเรียนโจ๊ะมาโลลือหล่า ชื่อโรงเรียนของผมนั้นเป็นภาษาปกาเกอญอแปลเป็นภาษาไทยว่า“โรงเรียนวิถีชีวิต”...
Storytellers's picture
1 ก.พ. 2019 - 19:41
“เมื่อเส้นที่ขอบฟ้าจดแผ่นน้ำ มันเรียกเรา และจะต้องไป อีกไกลเท่าไร แค่เพียงลมที่มันโหม บนแผ่นน้ำยังคอยช่วยเรา ก็คงเข้าใจ ว่าห่างเพียงใด See the line...
Storytellers's picture
31 ม.ค. 2019 - 17:40
บ้านที่มีเนื้อที่เกือบไร่ในชุมชนชนบท กว้างและเหงาเกินไปที่จะอยู่กันเพียงแค่สองคน สี่ขาซักตัวอาจจะช่วยลดความเหงาลงได้ บ้านเราคุยกันแล้วมีข้อสรุปว่า...
Storytellers's picture
30 ม.ค. 2019 - 17:46
สวัสดีครับ  ชื่อนายสมบัติ  แก้วเนื้ออ่อน  ชื่อเล่นบัติครับ  อายุ  24  ปี  เกิดเมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ.2537  มีพี่น้องทั้งหมด  5  คนครับ ...
Storytellers's picture
29 ม.ค. 2019 - 17:33
ขอกล่าวสวัสดีอาจจะไม่เป็นทางการซักเท่าไหร่นะครับ ผมชื่อ ศุภศิษฏ์ สิทธิสิงห์ ชื่อเล่นชื่อ เอิร์ธ ความฝันตอนอยู่ประถมคืออยากเป็นทันตแพทย์...
Storytellers's picture
28 ม.ค. 2019 - 18:41
สวัสดีครับ ผมชื่อ ศิริศักดิ์ นิยมเดชา ชื่อเล่น ลิฟ อายุ 24 ปี ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช...
Storytellers's picture
27 ม.ค. 2019 - 17:36
สวัสดีครับ ผม ศราวุฒิ เหตุเกตุ นิสิตชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ อยู่เสมอ...
Storytellers's picture
26 ม.ค. 2019 - 20:24
  คุณห่างเคยอยู่ไกลจากบ้านมากที่สุดเท่าไร ของเราประมาณ1,730 กม. คือ อุดร-นครศรีธรรมราช จุดเปลี่ยนส่วนหนึ่งของชีวิตเมื่ออายุของเรา 19 ปี...

Pages