Jealousy Incarnate : เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงทุกวัน

Jealousy Incarnate เป็นละครที่เล่าเรื่องชีวิตของผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์ ที่ต้องรายงานข่าวประจำวัน รายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องหรืออยู่ในความสนใจของประชาชน รวมทั้งสถานการณ์เร่งด่วนต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อผู้ชม

พโยนารี เป็นผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศที่มีหน้าที่รายงานสภาพอากาศประจำวันในข่าวประจำวันช่วงหนึ่งทุ่มตรง เธอรับหน้าที่มาเนื่องจากเป็นผู้ผ่านการทดสอบอันดับรองในการคัดเลือกผู้ประกาศข่าวของทางสถานี

เธอรับโอกาสนั้นไว้ ด้วยเห็นว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกาศข่าวหลักของสถานี หากมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกอีกครั้ง 

ในสานงานของสถานี แม้ว่าผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ จะเป็นผู้ประกาศข่าวในสายตาของประชาชนที่รับสื่อ แต่ในความจริง ฐานะของผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ถือเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จะถูกเลิกจ้างเมื่อใดก็ได้ และได้รับค่าตอบแทนเป็นรายวันซึ่งต่ำสุดในสายงานผู้ประกาศข่าว ไม่มีสวัสดิการใดๆ ทั้งยังต้องทำข่าวเอง ด้วยการเตรียมข้อมูลและภาพประกอบ (CG) ที่ต้องใช้ สำหรับ หกสิบวินาทีที่สถานีมีให้ในแต่ละวัน

กลุ่มผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ ถูกดูแคลนจากผู้ประกาศหลักจากทางสถานีเสมอ เหมือนเป็นแรงงานปลายแถวที่จำใจต้องมีที่ให้อยู่ เพราะรายการพยากรณ์อากาศถูกตัดทิ้งออกจากผังรายการข่าวอย่างเสียไม่ได้ และไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็น ผู้ประกาศข่าวเหมือนกัน แต่ถูกเรียกว่า "ลูกจ้างชั่วคราว" 

 นารีให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่ของตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะข้อมูลที่เธอเสนอไป เธอเชื่อว่า เมื่อรายงานอย่างถูกต้อง จะทำให้ผู้ที่รับข้อมูล เตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศได้อย่างดี ซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงความเสียหาย ทั้งในทางสุขภาพที่เป็นเรื่องส่วนตัว กับภัยพิบัติที่กระทบต่อความเป็นอยู่โดยรวมของสาธารณะ

เมื่อเธอได้มีโอกาสอีกครั้งในการทดสอบผู้ประกาศข่าว เธอได้นำทักษะทั้งหมดที่ฝึกฝนมา ใช้แสดงต่อกรรมการและต่อหน้าผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด จนที่สุด เธอสามารถที่จะผ่านการทดสอบและได้เป็นผู้ประกาศหลักในข่าวเช้าของทางสถานี ด้วยความช่วยเหลือเรื่องการขัดเกลาเทคนิคจาก ลีฮวาชิน ผู้ประกาศข่าวที่เด่นเรื่องการทำรายงานพิเศษเชิงข่าวสอบสวน ที่เธอปลื้มในฐานะรุ่นพี่ทางวิชาชีพ และชายคนรักของเธอ

สุดท้าย เมื่อเธอได้เป็นผู้ประกาศหลักแล้ว เธอกลับตระหนักว่า ข่าวพยากรณ์อากาศที่เธอทำมาโดยตลอดนั้น มีความสำคัญแค่ไหนต่อชีวิตผู้คน

แม้ทางสถานีจะมีสมมุติฐานว่า เป็นรายการข่าวที่เรตติ้งต่ำสุดเสมอ แต่เธอกลับมั่นใจว่า ข้อมูลข่าวสารที่เธอตั้งใจนำเสนอนั้น มีผลต่อผู้คนโดยไม่ต้องให้ความสนใจกับเรตติ้ง

ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร บุคลากรในทางปกครองหรือในการสาธารณสุข ตลอดทั้งผู้คนทั่วไป คือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากข้อมูลที่เธอเสนอ เพราะเมื่อรู้ความเป็นจริงของสภาพอากาศที่แม่นยำแล้ว แต่การพกร่มออกจากบ้านในฤดูหนาวที่ทำให้คนรอดพ้นจากฝนผิดฤดูได้ สำหรับนารี คือความสำเร็จของเธอ ที่ได้ทำงานอย่างหนักในการรวมรวมข้อมูลที่ได้ประสานงานกับหน่วยราชการเพื่อได้ข่าวมานำเสนอในแต่ละวัน

หันกลับมามองสถานการณ์น้ำท่วม น้ำแล้งที่เกิดขึ้นเป็นประจำตามฤดูกาลหรือผิดฤดูกาลในประเทศเรา ที่ผ่านมา น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี 2554 เราได้เห็นการทำงานเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วม การให้ความช่วยเหลือ และการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตลอด

และเราก็ลืมมันไป

จนกระทั่งน้ำท่วมใหญ่ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นทั้งภาคใต้ เราแทบไม่รู้อะไรเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะรับมือเพื่อเอาชีวิตรอด และการมีชีวิตหลังจากนั้นคืออะไร เราไม่เคยได้รู้ นอกเสียจากความเสียหายที่ยับเยินและความร่ำไห้ของผู้ประสบภัยพิบัติ 

ที่ผ่านมา เราให้ความสำคัญและการเข้าถึงข้อมูลพยากรณ์อากาศกันมากเพียงไร เป็นคำตอบที่เชื่อว่าทุกคนมีแล้วอยู่ในใจ ซึ่งก็ให้เป็นคำถามต่อว่า ข้อมูลเหล่านั้น ได้ทำให้ทั้งรัฐบาลและเราที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีผลจากอากาศนั้น รับมือได้ดีแค่ไหนแค่ไหน รับมือได้ตามความเป็นจริงจากข้อมูลที่แม่นยำจริงหรือไม่

ในขณะที่เราก็ยังไม่แน่ใจเลยด้วยซ้ำว่า ข้อมูลข่าวสารเรื่องการพยากรณ์อากาศอย่างเป็นทางการในบ้านเมืองนี้ แม่นยำจริงหรือไม่

ไม่ต้องคิดถึงเรื่องแผนการรับมือสาธารณภัยเลยว่าจะดีเพียงใด