Hospital Ship : เรือพยาบาลไม่งดออกจากฝั่ง

1.

ภาพจำต่อแทฮันมินกุก (ประเทศเกาหลีใต้) ที่สะท้อนผ่านเครื่องมือทางวัฒนธรรมมวลชนสมัยใหม่ คือละครชุดทางโทรทัศน์ ได้ทำให้แทฮันมินกุกมีภาพทรงจำตัวแทนเป็นบรรกาศที่โซล
ในความเป็นจริง แทฮันมินกุกยังมีภูมิภาคเกาะในคาบสมุทรเกาหลีอยู่ด้วย ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ทั้งในทางกายภาพและในทางบริหารรัฐการ เนื่องจากพื้นที่เกาะทุกแห่งมีประชากรอาศัยอยู่ในทุกพื้นที่ และนับเป็นภูมิภาคห่างไกลความเจริญของแทฮันมินกุกด้วย
2.
ละครชุดเกี่ยวกับการแพทย์ของแทฮันมินกุกในช่วงระยะสี่ปีถอยลงไป แก่นสารของละครชุดอยู่วัตถุประสงค์หลักอยู่สองประเด็นร่วม คือ การแสดงศักยภาพทางเทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิพากษ์วิจารณ์ระบบสวัสดิการด้านสุขภาพของประชาชน
Hospital Ship นำเสนอชุดประสบการณ์ใหม่ ที่พาผู้ชมลงเรือพยาบาล และพาเราออกจากฝั่งเพื่อไปรู้จักภูมิภาคเกาะในคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่ซึ่งห่างไกลจากศูนย์กลางทางการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นโลกคนละใบกับการแพทย์ที่เจริญก้าวหน้าในพื้นที่เมืองหลวงของประเทศ
3.
การจัดให้มีบริการทางแพทย์และสาธารณสุข ด้วยการมีเรือพยาบาล เป็นความร่วมมือระหว่างนายกเทศมนตรีที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดบริการขั้นพื้นที่ฐาน โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการเดินเรือจากกองทัพเรือ
การให้บริการทางการแพทย์ของเรือพยาบาล เป็นความร่วมมือกันในระดับใหญ่ ที่ต้องอาศัยความสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทั้งรัฐบาลส่วนกลาง รัฐบาลระดับภูมิภาค กองทัพแห่งสาธารณรัฐ โรงเรียนอบรมฝึกหัดแพทย์ และศูนย์บริการทางการแพทย์
การมีอยู่ของเรือพยาบาลของแทฮันมินกุกจึงเป็นส่วนเสริมส่งต่อระบบการแพทย์และสาธารณสุขที่เห็นประชาชนทุกคนเป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน
รวมถึงการรับมือภัยพิบัติจากอุบัติเหตุในการขนส่งหรือเดินเรือทางทะเล หรือการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ
4.
เรือพยาบาลเป็นพื้นที่ที่ไม่มีแพทย์คนใดต้องการจะมาประจำการที่นี่ แม้แต่แพทย์ที่จะให้บริการตรวจรักษาขั้นพื้นฐาน ทั้งอายุรแพทย์ ทันตแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์แผนดั้งเดิม
การมาถึงของซง อึนเจ ศัลยแพทย์ทรวงอกและหัวใจจากโรงพยาลขนาดใหญ่ในโซล ควัก-ฮยุน อายุรแพทย์ คิม แจกุน แพทย์แผนโบราณ และทันตแพทย์ ชา จุน-ยอง ได้กลายเป็นการเติมเต็มความหวังของทีมบริหาร ทีมพยาบาลและทีมลูกเรือ ที่รอคอยการมาถึงของของแพทย์เสมอมา
ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในภาคพื้นเกาะและชายฝั่งเป็นงานที่ไม่มีใครอยากปฏิบัติงานหรือเข้ามาบริหาร เพราะความซับซ้อนของโจทย์ของการบริการเฉพาะ
ข้อถกเถียงของละครเรืองนี้ นำไปสู่การตั้งคำถามเรื่องการออกวิ่งของ “พี่ตูน” เพื่อระดมทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และการสร้างอาคารให้กับโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ว่าการระดมทุนดังกล่าวนำไปสู่การเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ของคนชนชั้นใดบ้าง และสนับสนุนระบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของชาติได้จริงหรือไม่
5.
เรือพยาบาลไม่เคยงดออกจากฝั่งแม้คลื่นลมทางการเมืองจะรุนแรงแค่ไหนก็ตาม
การดำรงอยู่ของเรือพยาบาลเป็นอุปสรรคขัดขวางกลุ่มผลประโยชน์ทางการเงินของกลุ่มทุนด้านยาและเวชภัณฑ์ รวมถึงนักการเมืองในระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่มีความพยายามจะรื้อเปลี่ยนโครงสร้างนโยบายด้านรัฐสวัสดิการที่เป็นการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้อยู่ในมือของกลุ่มทุนเอกชน
ปรัชญาของการรักษาพยาบาลเป็นความโรแมนติคสำคัญที่ละครเรื่องนี้ยังใช้เป็นบรรยากาศฉากหลังของละครแนวการแพทย์ของเกาหลีเหมือนเรื่องอื่นๆ
เพราะยังคงตั้งคำถามต่อสังคมอยู่เหมือนเดิมว่า ทรัพยากรของชาติที่มาจากพลเมืองทั้งรัฐนั้น ที่ทุ่มเทลงไปการสร้างบุคลากรทางการแพทย์ และการสร้างระบบบริการสาธารณสุข ซึ่งเป็นของสาธารณะนั้น ให้ประโยชน์แท้แก่ใคร
ระหว่างผู้ป่วยคนธรรมดาๆ คนหนึ่ง หรือเฉพาะกลุ่มบรรษัทที่เกี่ยวกับธุรกิจทางการแพทย์
6.
“พี่ตูน” จะงดหรือไม่งดการวิ่งออกจากจุดเริ่มต้นของเขานั้นภายใต้กรอบวิธีคิดอย่างไรก็ตาม ก็คงเป็นเสรีภาพของเขา
แต่ตราบใดที่เมื่อวิ่งแล้ว ระบบบริการสาธารณสุขของชาติยังคงไม่ตอบสนองคนชนชั้นล่างสุดอย่างเราแล้ว เราก็คงงดออกจากแนวชายฝั่งทางความคิดที่จะไปอยู่เคียงข้างกับเขา
แม้แต่จะไปยืนถ่ายรูปร่วมกันในฐานะศิลปินคนหนึ่งที่เคยชื่นชอบจนถึงขนาดเป็นแฟนคลับวงละอ่อนยุคแรกๆ ก็จะไม่ทำ

Witch’s Court : #metoo กับผู้ที่ไม่เข้าถึงความเป็นธรรมทางเพศ

เมื่อต้นสัปดาห์ก่อน กระแสความเคลื่อนไหว #metoo ในเกาหลีใต้ ได้มาถึงจุด "พีค" ของการชุมนุมและรณรงค์เรื่องการยุติความรุนแรงและการคุมคามทางเพศในเกาหลีใต้ เพราะนักการเมืองดาวรุ่งในฝั่งพรรคประชาธิปไตย, อัน ฮี-จุง ถูกเปิดเผยพฤติกรรมการกระทำความรุนแรงและล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชา คือ คิม จิ-อั

Save me : การปลดแอกตนจาก"ศาสนา"กับความเป็นปัญหาในรัฐฆราวาส

ความเชื่ออื่นนอกเหนือลัทธิขงจื่อแบบโชซอนถูกกำจัดโดยองค์รัฐาธิปัตย์มาโดยเสมอ แม้แต่จะใช้ข้ออ้างเรื่องการนับถือพุทธศาสนาของเหล่าบรรดาขุนนางมาป้ายสีเพื่อล้มล้างอำนาจทางการเมืองของฝ่ายตรงกันข้าม เป็นเรื่องที่เกิดโดยตลอดภายใต้ความเป็นรัฐศาสนาจารีตแบบเต็มตัว ปลายยุคสมัยแห่งราชวงศ์โชซอนเองก็ได้เกิดโศกนา

I Can Hear Your Voice : เสียงที่เงียบจนแสบแก้วหู

จางฮเยซอง เป็นทนายความที่ได้รับการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของทนายความแห่งรัฐ ( Public Defender ) เพราะพูดความจริงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ว่า เธออยากเป็นทนายความที่ได้รับเงินเดือนประจำจากรัฐ อย่างที่ไม่ต้องทำงานหนักอย่างอัยการและไม่ต้องกังวลเรื่องรายรับที่ไม่แน่นอนจากการที่เป็นทนายความอิสระ 

Whisper : เสียงกระซิบที่เงียบจนแสบแก้วหูและราคาจ่ายที่แพงเกินจริงสำหรับความจริง

ชินยองจู เชื่อมั่นว่าความจริงจะพิชิตความเท็จได้ ในฐานะของลูกสาวของพ่อและในฐานะนักสืบของประชาชน การพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในข้อกล่าวหาที่พ่อของเธอต้องตกเป็นฆาตกรด้วยพยานหลักฐานและคำเบิกความที่เสนอต่อศาล จะเป็นเสียงที่ดังและทรงพลังพอที่จะทำให้ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ดำเนินกระบวนพิจารณาโดยผู้พิพากษ