บล็อกของ nisitreview

สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารัฐศาสตร์ปี 1 จุฬาฯ โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล

ด้วยประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ จากการเรียนรายวิชาบังคับต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จุฬาฯ ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (INTRO SOC ANTHRO) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง (INTRO POL GOV) วิชาตรรกะ เหตุผล และการค้นคว้าทางสังคมศาสตร

การเมืองแห่งความหวัง: สัมภาษณ์ลี คาร์เตอร์ ผู้แทนราษฎรเดโมแครตหน้าใหม่ไฟแรง หัวสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งมลรัฐเวอร์จิเนีย / Politics of Hope: An Interview with Lee Carter by Netiwit Chotiphatphaisal

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล สัมภาษณ์
ชยางกูร ธรรมอัน และดานิเอล แปล
 

ไอเซยา เบอร์ลิน, รพินทรนาถ ฐากูร และสำนึกแห่งความเป็นชาติ โดย ปกรณ์ เลิศเสถียรชัย / Isaiah Berlin, Rabindranath Tagore and the Consciousness of Nationality by Pakorn Lertsatienchai

ภาพวาดท่านรพินทรนาถ ฐากูร ระบายด้วยสีธรรมชาติ เพื่อประกอบหนังสือ ชาตินิยม ฝีมือของ สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ นักศึกษาจิตรกรรม แห่งศานตินิเกตัน
 

รีวิวหนังสือ: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace โดย ดานิเอล / Book Review: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace, by Daniel

The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace
Edited by Helen Ware
New Internationalist
Published October 1, 2006
144 pages
 
 

“ไม่มีแผ่นดินอยู่” : โศกนาฏกรรมบนด้ามขวานไทย โดยทิฆัมพร บุญมี / No Land for No Man: Our Tragedy, by Tikamporn Boonmee

ไฟที่ยังลุกลามโหมกระหน่ำปลายด้ามขวานประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความรุนแรงที่ยังปะทุร้อยเท่าพันทวีในทุกๆ ปี ความสูญเสีย รอยเลือด และหยาดน้ำตาที่เกิดขึ้น กลายเป็นโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทย เกิดเป็นคำถามที่คั่งค้างในใจว่าคนในพื้นที่จะอยู่กันเช่นไร แล้วเหตุใดจึงไม่ย้า

รีวิวภาพยนตร์: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story โดย ธงไชย หันวรวงศ์ / Film Review: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story, by Thongchai Hunworawong

Blade Runner 2049 (2017)

อะไรคือความเป็นมนุษย์?
 

หลิว เสี่ยวโป: คู่มือพลิกโลก (รีวิวหนังสือ No Enemies, No Hatred) โดย ชยางกูร ธรรมอัน / Liu Xiaobo's No Enemies, No Hatred Review, by Chayanggoon Thamma-un

No Enemies, No Hatred: Selected Essays and Poems
By Liu Xiaobo
Edited by Perry Link, Tienchi Martin-Liao, Liu Xia
Foreword by Vaclav Havel
Harvard University Press

เหตุผลว่าทำไมตัวแทนผู้อัญเชิญพระเกี้ยว (CU Coronet) ไม่สมควรมีอีกต่อไป โดย วศินี พบูประภาพ / Why There Should Be No More CU Coronet, by Wasinee Pabuprapap

จากกรณีปัญหาสภานิสิตมีมติระงับการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวแทนนิสิต (CU Coronet) เนื่องจากมีกระบวนการคัดเลือกไม่โปร่งใส (รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ประกาศสภานิสิต) มติดังกล่าวนำไปสู่ปัญหาพิพาทระหว่างฝ่ายกิจการนิสิตแล

บทสัมภาษณ์ ส. ศิวรักษ์ก่อนที่ (อาจ) จะติดคุก / Interview With Sulak Sivaraksa: On Liberty and Life Before Trial​

เรื่อง: ณฐ อัฐวุฒิกุล และธีรภัทร อรุณรัตน์
 

Pages

Subscribe to RSS - บล็อกของ nisitreview