สารบัญ Nisit Review ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560

สารบัญ Nisit Review ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560

Contents


บทสัมภาษณ์ (Interview)

 • บทสัมภาษณ์ ส. ศิวรักษ์ก่อนที่(อาจ)จะติดคุก / Interview With Sulak Sivaraksa: On Liberty and Life Before Trial​

 

ธีมหลักของเล่ม (Main Theme)

 • อ่านปาฐกถาของทิโมที สไนเดอร์ - เราไม่มีประวัติศาสตร์ไทย โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล / Reflection on Isaiah Berlin Memorial Lecture 2017: Timothy Snyder - We Don’t Have a Real Thai History, by Netiwit Chotiphatphaisal

 

 

 • 5 หนังสือเล่มดีเกี่ยวกับไอเซยา เบอร์ลิน: บทสัมภาษณ์เฮนรี่ ฮาร์ดี้ แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน / The Best Books by or About Isaiah Berlin Recommended by Henry Hardy—a Five Books Interview, Translated by Netiwit Chotiphatphaisal and Chayanggoon Thamma-un

 

 • สารถึงศตวรรษที่ 21 โดยไอเซยา เบอร์ลิน เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล / A Message to the 21st Century by Isaiah Berlin, Translated by Netiwit Chotiphatphaisal


 

รีวิวหนังสือ (Book Review)

 

 • “ไม่มีแผ่นดินอยู่” : โศกนาฏกรรมบนด้ามขวานไทย โดยทิฆัมพร บุญมี / No Land for No Man: Our Tragedy, by Tikamporn Boonmee

 

 • หลิว เสี่ยวโป: คู่มือพลิกโลก (รีวิวหนังสือ No Enemies, No Hatred) โดย ชยางกูร ธรรมอัน / Liu Xiaobo's No Enemies, No Hatred Review, by Chayanggoon Thamma-un

 

 • รีวิวหนังสือ: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace โดย ดานิเอล / Book Review: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace, by Daniel

 

 • อ่านสรวิศ ชัยนาม - เมื่อชิเชควิพากษ์เนติวิทย์กรณีถวายสัตย์ โดย ณฐ อัฐวุฒิกุล / What Zizek Would Say to Netiwit, by Natha Atthawuttikul
   

 • รีวิวหนังสือเรื่อง Change: ถนนสู่ทำเนียบขาว โดย ธนวัฒน์ วงศ์ไชย / Pokpong Janwit’s Change Review, by Tanawat Wongchai


รีวิวภาพยนตร์ (Film Review)

 • รีวิวภาพยนตร์: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story โดย ธงไชย หันวรวงศ์ / Film Review: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story, by Thongchai Hunworawong

 

บทความพิเศษ (Monthly Specials)

 • อ่านและเปรียบเทียบสุนทรพจน์รับตำแหน่งของอธิการบดีจุฬาฯ กับเคมบริดจ์ เรียบเรียงและแปลโดย ธรณ์เทพ มณีเจริญ / A Comparison of Vice-Chancellors’ Inaugural Speeches: Chulalongkorn University and University of Cambridge, Translated by Thorntep Maneecharoen

 

 • เมื่อนักศึกษาเรียกร้องการจัดการศึกษาใหม่​​: พูดคุยกับนักศึกษาหัวขบถที่วิทยาลัยรีด โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล / A Talk with Rebellious Students at Reed College, by Netiwit Chotiphatphaisal

 

 • จะแก้ปัญหาวิกฤติกาตาลุญญาได้อย่างไร: ทัศนะของนักการทูตคนสำคัญของโลก โจนาธาน เพาเวลล์ เขียน ปิยะ​ชัย​ กิจสัมฤทธิ์​โรจน์​ แปล / How to Solve the Catalan Crisis by Jonathan Powell, Translated by Piyachai Kitsumritiroj

 

 • เหตุผลว่าทำไม Coronet ไม่สมควรมีอีกต่อไป โดย วศินี พบูประภาพ / Why There Should Be No More CU Coronet, by Wasinee Pabuprapap

 

 

Nisit Review

ผลงานอ่านเขียนของนิสิตชมรมวิพากษ์วรรณกรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A Work by Literature Club, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand)

 

ที่ปรึกษา (Advisor): ธรณ์เทพ มณีเจริญ / Thorntep Maneecharoen

บรรณาธิการประจำฉบับ (Issue Editor): เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล / Netiwit Chotiphatphaisal

ผู้ช่วยบรรณาธิการ (Assistant Editor): ณฐ อัฐวุฒิกุล / Natha Atthawuttikul

กองบรรณาธิการ (Staffs):

ณัฐพล ศรีโภคา / Nattapon Sripoka

ณัฐชา แสงเสน / Nattacha Saengsen

ธีรภัทร อรุณรัตน์ / Teerapat Arunrat

พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง / Pongprapas Saengsuriyong

เอกมงคล จีนแสง / Ekmonkhon Jeensaeng

ออกแบบปก (Cover Designer): พงษ์ประภัสสร์ แสงสุริยง / Pongprapas Saengsuriyong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารัฐศาสตร์ปี 1 จุฬาฯ โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล

ด้วยประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ จากการเรียนรายวิชาบังคับต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จุฬาฯ ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (INTRO SOC ANTHRO) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง (INTRO POL GOV) วิชาตรรกะ เหตุผล และการค้นคว้าทางสังคมศาสตร

“ไม่มีแผ่นดินอยู่” : โศกนาฏกรรมบนด้ามขวานไทย โดยทิฆัมพร บุญมี / No Land for No Man: Our Tragedy, by Tikamporn Boonmee

ไฟที่ยังลุกลามโหมกระหน่ำปลายด้ามขวานประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกว่า 70 ปีที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความรุนแรงที่ยังปะทุร้อยเท่าพันทวีในทุกๆ ปี ความสูญเสีย รอยเลือด และหยาดน้ำตาที่เกิดขึ้น กลายเป็นโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทย เกิดเป็นคำถามที่คั่งค้างในใจว่าคนในพื้นที่จะอยู่กันเช่นไร แล้วเหตุใดจึงไม่ย้า