สารบัญ Nisit Review ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560

สารบัญ Nisit Review ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2560

Contents


บทสัมภาษณ์ (Interview)

 • บทสัมภาษณ์ ส. ศิวรักษ์ก่อนที่(อาจ)จะติดคุก / Interview With Sulak Sivaraksa: On Liberty and Life Before Trial​

 

ธีมหลักของเล่ม (Main Theme)

 • อ่านปาฐกถาของทิโมที สไนเดอร์ - เราไม่มีประวัติศาสตร์ไทย โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล / Reflection on Isaiah Berlin Memorial Lecture 2017: Timothy Snyder - We Don’t Have a Real Thai History, by Netiwit Chotiphatphaisal

 

 

 • 5 หนังสือเล่มดีเกี่ยวกับไอเซยา เบอร์ลิน: บทสัมภาษณ์เฮนรี่ ฮาร์ดี้ แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน / The Best Books by or About Isaiah Berlin Recommended by Henry Hardy—a Five Books Interview, Translated by Netiwit Chotiphatphaisal and Chayanggoon Thamma-un

 

 • สารถึงศตวรรษที่ 21 โดยไอเซยา เบอร์ลิน เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล / A Message to the 21st Century by Isaiah Berlin, Translated by Netiwit Chotiphatphaisal


 

รีวิวหนังสือ (Book Review)

 

 • “ไม่มีแผ่นดินอยู่” : โศกนาฏกรรมบนด้ามขวานไทย โดยทิฆัมพร บุญมี / No Land for No Man: Our Tragedy, by Tikamporn Boonmee

 

 • หลิว เสี่ยวโป: คู่มือพลิกโลก (รีวิวหนังสือ No Enemies, No Hatred) โดย ชยางกูร ธรรมอัน / Liu Xiaobo's No Enemies, No Hatred Review, by Chayanggoon Thamma-un

 

 • รีวิวหนังสือ: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace โดย ดานิเอล / Book Review: The No-Nonsense Guide to Conflict and Peace, by Daniel

 

 • อ่านสรวิศ ชัยนาม - เมื่อชิเชควิพากษ์เนติวิทย์กรณีถวายสัตย์ โดย ณฐ อัฐวุฒิกุล / What Zizek Would Say to Netiwit, by Natha Atthawuttikul
   

 • รีวิวหนังสือเรื่อง Change: ถนนสู่ทำเนียบขาว โดย ธนวัฒน์ วงศ์ไชย / Pokpong Janwit’s Change Review, by Tanawat Wongchai


รีวิวภาพยนตร์ (Film Review)

 • รีวิวภาพยนตร์: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story โดย ธงไชย หันวรวงศ์ / Film Review: Blade Runner 2049, Reach for the sky, A Ghost Story, by Thongchai Hunworawong

 

บทความพิเศษ (Monthly Specials)

 • อ่านและเปรียบเทียบสุนทรพจน์รับตำแหน่งของอธิการบดีจุฬาฯ กับเคมบริดจ์ เรียบเรียงและแปลโดย ธรณ์เทพ มณีเจริญ / A Comparison of Vice-Chancellors’ Inaugural Speeches: Chulalongkorn University and University of Cambridge, Translated by Thorntep Maneecharoen

 

 • เมื่อนักศึกษาเรียกร้องการจัดการศึกษาใหม่​​: พูดคุยกับนักศึกษาหัวขบถที่วิทยาลัยรีด โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล / A Talk with Rebellious Students at Reed College, by Netiwit Chotiphatphaisal

 

 • จะแก้ปัญหาวิกฤติกาตาลุญญาได้อย่างไร: ทัศนะของนักการทูตคนสำคัญของโลก โจนาธาน เพาเวลล์ เขียน ปิยะ​ชัย​ กิจสัมฤทธิ์​โรจน์​ แปล / How to Solve the Catalan Crisis by Jonathan Powell, Translated by Piyachai Kitsumritiroj

 

 • เหตุผลว่าทำไม Coronet ไม่สมควรมีอีกต่อไป โดย วศินี พบูประภาพ / Why There Should Be No More CU Coronet, by Wasinee Pabuprapap

 

 

Nisit Review

ผลงานอ่านเขียนของนิสิตชมรมวิพากษ์วรรณกรรม คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (A Work by Literature Club, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University, Thailand)

 

 

 

สภาพปัญหา ความจำเป็น และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรรายวิชารัฐศาสตร์ปี 1 จุฬาฯ โดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และณัฐนันท์ ทองเกื้อสกุล

ด้วยประสบการณ์ที่ไม่ประทับใจ จากการเรียนรายวิชาบังคับต่างๆ ของคณะรัฐศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น จุฬาฯ ได้แก่ วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (INTRO SOC ANTHRO) วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองและการปกครอง (INTRO POL GOV) วิชาตรรกะ เหตุผล และการค้นคว้าทางสังคมศาสตร