ใ น ห้ ว ง คำ นึง ข บ ถ โ ร ม๊ า น ซ์ : : : อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม

" อ ยู่ เ มื อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ ก ... บ่ ต้ อ ง ส ะ ลิ ด ด๊ก โ ต ย ย ย "

" อ ยู่ เ มื อ ง ดั ด จ ริ ต ... ไ ม่ ต้ อ ง ดั ด จ ริ ต ต า ม "
_______________________________________________________

@ ส อ ง วั น ก่อน สงกรานต์ ไปตลาดประตูเจียงใหม่

ผ่านคูเมือง เห็นป้ายของเทศบาล เขียนไว้ เป็นภาษา ปะกิค ...

N O

A l c o h o l
-----------------

"Please don ' t carry and consume any alcoholic around the moat "

ลองแปลเป็นภาษาไพร่ลูกทุ่งก้อ แบบนี้...

" กรุณา อย่าเอาเหล้ามาแดก รอบๆบริเวณ คูเมืองนี้ เจ้า "

ป๊าดด พวก "คนดี" ทั้งหลาย ชาวบ้านเขาม่วนกินกันมานานแล้ว ในงาน

สงกรานต์ กินดื่มที่ไหนก็ได้ มันเป็น วัฒนธรรมของเขา อย่าดัดจริตเลย

ให้พี่น้องชาวบ้านเขาได้มีรายได้ เอาเหล้า มาขายบ้างซี เมื่อก่อนเขาก็ขายรอบๆ

คูเมือง อย่าให้โรงเหล้า รวยอย่างเดียวเลย

อย่าดัดจริตว่าเหล้าไม่ดีอย่างเดียวเลย อย่าเอาความคิดของตัวเองมาตัดสิน

พวกที่เรียกตัวเอง หรือถูกเรียกว่า เป็น " คนดี " ทั้งหลายหน่ะ เราคงต้องมี

วิจารณญาณว่า " ดี จ ริ ง " หรือไม่ หลายครา "คนดี" ก็ทำเป็นเมินเฉย เมื่อ

เห็นความชั่ว เช่น ...

- - - ในสมัยรัฐบาล "ชวน หลีก ภัย " " คนดี ทำไมจึงปล่อยให้ เจ้าหน้าที่ เอาหมา

ไล่กัด พี่น้องชาวบ้าน ปากมูนที่หน้าทำเนียบฯ

- - - ในสมัยรัฐบาล " นายก สมัตร สุนทรเวช " จึงให้เจ้าหน้าที่ทมาลุย ขับไล่

พี่น้องประชาชน ชาวบ้านปากมูน ที่มาประท้วง

และอีกหลายเหตุการณ์ ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม

แล้วทำไม " ค น ดี " ทุกชนชั้น เหล่านั้น จึงเมิน เฉย

เรื่องนี้คงต้อง สนทนาธรรมแลกเปลี่ยนกัน อีกยาว พี่น้อง

- - - มัน ก้อ เป็นงง งง นะ ฮับ

แม้แต่ หมาน้อย ในรูป ก็ ยัง งง งง กะ พวก " คนดี " เลย

จบก่อนจ้า พี่สาวขวนไปวัด ทำบุญ ทานขันข้าวให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง

พวกเราจะได้ไปกราบไหว้รูป แม่ กะ พ่อ ที่ ใกล้เจดีย์ @
_______________________________________________________อ

อรุณรุ่ง ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗

"บ้านพี่สาวฯ" ล้านนาอิสระ เจียงใหม่

หมายเหตุ :::

- - - ที่คูเมืองเชียงใหม่ ห้าม พ่อค้า แม่ค้า มาขายเหล้า สี่ห้าปีมาแล้ว แต่ที่มา

พูดนี้ ก้อ เพราะรำคาญ เจ้า
แสงดาว  ศรัทธามั่น

๑๔ เมย ๕๗

ในห้วงคำนึงขบถโรม๊านซ์ ::: เสียงประชาชน

 

{ (  กลอนลูกทุ่งกรุงไท    )  }
@ “ประชาธิปไตย “  ก็คือ  “ ประชาธิปไตย “
“ ประชาชน “ เรา  ต้องเป็นใหญ่ ในชีวิต
“เผด็จการ” ที่เป็น “ธรรม” หรือ  หรือ พึงอย่าคิด
ขำ… ขรรรม … ล้วนดัดจริต อำมหิต มิผ่องอำไพ