Skip to main content

ตั้งแต่มีหนังสือพิมพ์ ชาวอังกฤษแสดงความเห็นกันว่า ภาษาอังกฤษอยู่ในภาวะ “วิกฤต” โดยอ้างว่า ผู้ใช้ภาษาอังกฤษมีการออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือมีการสะกดผิดมากมาย แนวคิดแบบนี้มีอยู่ในเกือบทุกภาษา ผู้ใช้ของภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยเฉพาะบรรดาเจ้าของภาษาที่หวังดีกับภาษาของตน เป็นห่วงกับ “คุณภาพการใช้ภาษา” ในสังคม ซึ่งตามสายตาของพวกเขา มีแต่การเสื่อมในเรื่องการออกเสียง การสะกดหรือการใช้คำที่พากเขามองว่า “ไม่ถูกต้อง”

สิ่งที่น่าสังเกตคือ แม้ว่ามีคนที่เป็นห่วงกับคุณภาพของภาษาอังกฤษลดลงและอยู่ในวิกฤตตลอด แต่ภาษาดังกล่าวก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงมีฐานะเปรียบเสมือน “ภาษาราชการแห่งโลก” ก็ว่าได้ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในโลกไม่ใช่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของภาษานี้ แต่เป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษที่ “ไม่ถูกต้อง” ตามจากบรรทัดฐานของระเทศอังกฤษ ทั้งในการออกเสียง การสะกดของคำศัพท์หลายๆ คำ และไวยากรณ์บางเรื่อง ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาษาอังกฤษได้พัฒนาเป็นภาษาโลกไม่ได้อยู่ที่การรักษามาตรฐานอย่างเข้มงวด แต่การยอมรับความหลากหลายของการใช้ภาษา

ทางสำนักข่าว BBC ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นแม่แบบของการใช้ภาษาอังกฤษ (ดังนั้น การออกเสียงภาษาอังกฤษมาตรฐาน บางครั้งก็เรียกว่า BBC English) มีการบรรยายประจำปีที่มีชื่อว่า Reith Lectures (รายละเอียดขอดูลิงค์ต่อไป: http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/4ZTNLKgrG2mSzfgC1ZYlNmV/about-the-reith-lectures) โดยเชิญบุคคลสำคัญระดับโลกเพื่อทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในการส่งเสริมชีวิตทางปัญญาและวัฒนธรรม ตั้งแต่เริ่มต้นการบรรยายในปี ค.ศ. 1948 โดยมี Bertrand Russell เป็นผู้บรรยาย บุคคลที่ได้รับเชิญส่วนใหญ่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษ แต่ยังมีการเชิญบุคคลที่ไม่ใช่เจ้าของภาษามากขึ้น ดังเช่น Edward Said (1993), Vilayanur S. Ramachandran (2003), Daniel Barenboim (2006), Aung San Suu Kyi (2011) บางท่านมีสำเนียนภาษาต่างประเทศอย่างชัดเจน แต่ผู้ฟังทุกคนก็สามารถเข้าใจเนื้อหา (ที่น่าสนใจ) ได้อย่างดี การเชิญบุคคลเหล่านี้ก็บ่งบอกถึงความเปิดกว้างของสังคมอังกฤษที่ยอมรับการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลายเพราะเน้นเนื้อหาสาระ  

ภาษาที่มีผู้ใช้มากที่สุดในโลกคือ ภาษาจีน โดยมีผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งใช้ตัวอักษรตัวย่อ (ไม่ใช่ตัวเต็ม) ข้อดีของตัวย่อคือจำง่าย แต่ตัวย่อหลายๆ ตัวแตกต่างไปจากตัวเต็มที่ยังใช้กันอยู่ในฮ่องกงหรือไต้หวัน จนถึงเดาไม่ออกว่า อักษรเดิม (ตัวเต็ม) ของอักษรเหล่านี้คือตัวไหน ดังนั้น ตอนนี้ภาษาจีนก็มีระบบเขียนสองระบบ ได้แค่อักษรตัวย่อกับอักษรตัวเต็ม (ซึ่งระหว่างฮ่องกงกับไต้หวันก็ยังมีข้อแตกต่างบ้าง) แต่ไม่ได้หมายความว่า ระบบใดระบบหนึ่งเป็นระบบที่ “ไม่ถูกต้อง”

ผู้ใช้ภาษาใดภาษาหนึ่งมักจะมองว่า การที่มีการสะกดผิดหรือการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นวิกฤตของภาษา เนื่องจากภาษาเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งสำหรับมนุษย์ การที่มีมาตรฐานในการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ภาษาที่มีชีวิตทุกภาษา (หรือ ภาษาที่ยังมีสังคมผู้ใช้) ก็ต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลง ที่นี่ เราควรเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภาษาก็ไม่ใช่ความเสื่อมของคุณภาพ

วิกฤตอันแท้จริงของภาษาคือ สถานการณ์ที่คนในสังคมใช้ภาษาโดยปราศจากความคิด เพื่อการหลอก การล้างสมอง การสร้างภาพและการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งคนในสังคมไม่สามารถใช้ภาษาอีกต่อไปเพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นหรือเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ความคิดของตน

คนไทยมักจะตัดสินใจความฉลาดของคนต่างชาติด้วยการออกเสียงภาษาไทย แน่นอนว่าการออกเสียงเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญของระบบภาษา แต่ยังมีประเด็นสำคัญอีกมากมายในระบบที่เราเรียกว่า “ภาษา” การออกเสียงที่ดีและลายมือที่สวยแค่ไหนก็ไม่มีความหมาย ในขณะที่เนื้อหาที่จะถ่ายทอดนั้นไม่มีเนื้อหาสาระ  

  

บล็อกของ Shintaro Hara

Shintaro Hara
เดี๋ยวนี้ผมเริ่มได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานเสวนาสาธารณะหรือการประชุมวิชาการ ผมก็ยินดีที่จะรับงานเหล่านี้เป็นหนึ่งในหน้าที่ของนักวิชาการ (แม้ว่าผมไม่ได้ทำงานในมหาวิทยาลัยก็ตาม) ยกเว้นในบางกร
Shintaro Hara
เมื่อวันที่ 21 ที่ผ่านมา มีการปล่อยข่าวจากสำนักข่าว Benar News
Shintaro Hara
เมื่อผมพาครอบครัวไปเที่ยวชายหาดในจังหวัดชายแดนใต้ ไม่ว่าจะเป็นหาดตะโละกะโปร์ หาดปะนาเระ หาดวาสุกรีในจังหวัดปัตตานี หรือ หาดนราทัศน์ในจังหวัดนราธิวาส  ฯลฯ ในวันหยุด เกือบทุกครั้งผมก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้กับสภาพของชายหาดที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ซึ่งเต็มไปด้วยขยะ ในช่วงเทศกาล เช
Shintaro Hara
ลัทธิทรงพลังมากที่สุดในสังคมไทย ณ ปัจจุบันนี้คือ ลัทธิ “พวกกูทำอะไรไม่ผิด” ลัทธิอันนี้มีธรรมชาติชองมนุษย์เป็นที่มาและพื้นฐาน ตัวอย่างเช่น บรรดาพ่อแม่มักจะประสบปัญหาในเมื่อลูกกระทำผิด และพยายามจะบอกกับคนอื่นว่า “ลูกของฉันไม่ได้ทำผิด” ถึงแม้ว่าบางกรณีมีหลักฐานมากมายที่แสดงให้เห็นว่า ลูกของเขาทำผิดจ
Shintaro Hara
แม้ว่าการ์ตูนญี่ปุ่นเป็นที่นิยมในประเทศหลาย ๆ ประเทศ และ “โดเรม่อน” ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียก็ตาม การ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้รับความสนใจจากชาวอเมริกัน เนื่องจากเรื่องมีไม่มีตัวละคนที่เป็นฮีโร่ที่มีบุคลิกภาพที่น่าชื่นชม กล้าที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาอันยิ่งใหญ่ และสา
Shintaro Hara
การบังคับให้เด็กนักเรียนใส่ชุดทหารในโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง โดยอ้างว่าเป็นการสร้างวินัยนั้น ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่าง ๆ จากสังคม โดยมีทั้งคนที่ชื่นชมการบังคับดังกล่าวและคนที่กล่าวคำวิจารณ์ด้วย ปฏิกิริยาเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า ในสังคมไทยมีความเข้าใจที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความหมายของคำว่า “วินัย”
Shintaro Hara
วันที่ ญี่ปุ่น กลายเป็น ยุ่น
Shintaro Hara
กระบวนการสันติภาพ ณ เกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ประสบอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ หลังจากรัฐสภาแห่งประเทศฟิลิปปินส์ไม่ให้ผ่านร่างกฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร (Bangsamoro Basic La
Shintaro Hara
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา เด็กอายุ 13 ปีถูกยิงที่บ้านที่อยู่ใน อ. ยะหา จ. ยะลาและเสียชีวิตคาที่ เหตุการณ์ครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ เพราะเหยื่อเป็นพลเมือง และเหตุการณ์เกิดขึ้นในสถานที่พลเมือง (บ้านของเหยื่อ) และเหยือก็ยังเป็นเด็ก
Shintaro Hara
ข้อเสนอจากราชบัณฑิตยสถานเกี่ยวกับชื่อเรียกของชาวมุสลิมจากประเทศพม่าที่รู้จักกันในนามว่า “โรฮิงญา” ให้เรียกเป็น “โรฮินจา” นั้น ได้รับความสนใ
Shintaro Hara
ช่วงนี้เป็นช่วงสอบสำหรับมหาวิทยาลัยที่ผมทำงานอยู่ พฤติกรรมของนักศึกษาในห้องสอบอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงดังโดยนักศึกษาที่ส่งข้อสอบก่อนหมดเวลาแต่รอพรรคพวกอยู่นอกห้องสอบ การที่เปิดตัวข้อสอบก่อนเวลาสอบ (ถึงแม้ว่าคณะกรรมการคุมสอบห้ามแล้วก็ตาม) การที่ไม่วางปากกาทั้งๆ ที่ห
Shintaro Hara
เมื่อคนไทยพูดถึงเรื่องปฏิรูป ฝ่ายที่เป็นเป้าหมายของการโจมตีตลอดคือนักการเมืองที่ทุจริต ผมไม่ปฏิเสธว่านักการเมืองหลายคน (ส่วนตัว ผมเชื่อว่าเกือบทุกคน) ไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนหรือฝ่ายไหน สีเสื้ออะไรก็ตาม ติดเรื่องทุจริตทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการรับสินบน การใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว การ