บล็อกกาซีน ประชาไท

yukti mukdawijitra's picture
22 ก.ค. 2020 - 07:35
ปีนี้ผมอายุ 52 ผมคิดอยู่ตลอดว่า ถ้าพ่อแม่เสียไป ผมจะดัดแปลงบ้านที่อยู่มายังไง จะรื้ออะไร ย้ายอะไร ผมไม่มีลูก มีแต่หลาน ซึ่งเขาก็คงคิดเหมือนกันใน 2...
misteramerican's picture
7 ก.ค. 2020 - 22:46
               “จูออน คือ คำสาปของผู้ที่ตายด้วยความเคียดแค้น ณ สถานที่ที่ตาย ผู้ที่เผชิญหน้ากับมันจะต้องตาย และ คำสาปแช่งใหม่จะถือกำเนิด”
Chalita Bundhuwong's picture
6 ก.ค. 2020 - 11:23
"สิทธิคนชายแดนใต้" (ตอนที่ 2)  สิทธิทางการเมืองและสิทธิในการแสดงออก
wewatchpodcast's picture
26 มิ.ย. 2020 - 14:46
  ปั่นประสาท podcast season 1 ep. 1 ความรัก ทุนนิยม และสลิ่ม . .
Atthasit Muangin's picture
26 มิ.ย. 2020 - 07:23
I remember reading the interview by the last promoter of คณะราษฏร (People's Party or PP) from the Sarakandee magazine ,probably a decade ago.At that...
vajrasiddha's picture
24 มิ.ย. 2020 - 09:51
  ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ บรรยาย เนื้อหาจากเสวนา "เราจะรักกันไปทำไม? : ภราดรภาพในฐานะพลังในการขับเคลื่อนสังคม" สรุปความโดย นายชัยณภัทร จันทร์นาค  ...
vajrasiddha's picture
23 มิ.ย. 2020 - 15:51
เนื้อหาจากคอร์สอบรม ตั้งหลัก: พื้นฐานการดูแลจิตและใจ รุ่น 4 สรุปความโดย ชัยณภัทร จันทร์นาคPART 1   เสียหลัก...
Althusser1993's picture
3 มิ.ย. 2020 - 14:28
ความล้มเหลวของทุนนิยม และความคิดก้าวหน้าในหมู่คนรุ่นใหม่ [Young People Today are uniquely radical because Capitalism has failed them] By Luke Savage...

Pages