บล็อกกาซีน ประชาไท

streetlawyer's picture
5 ก.ค. 2018 - 19:15
การพัฒนาชนบทถือเป็นภารกิจของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ตั้งแต่ยุคต้านภัยคอมมิวนิสต์ที่ต้องการขจัดภัยคุกคาม ด้วยการเปลี่ยนพื้นที่กันดารให้มี น้ำไหล ไฟสว่าง...
streetlawyer's picture
4 ก.ค. 2018 - 21:00
กาลครั้งหนึ่งไม่นานมานี้ ผมได้ตกเป็นเหยื่อ "ความมักง่าย" เข้าแล้วครับท่านผู้อ่าน
streetlawyer's picture
2 ก.ค. 2018 - 20:48
            ความสัตย์ซื่อและยึดถือกฎหมายด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้า            มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสำนักกฎหมายบ้านเมือง ว่า...
streetlawyer's picture
1 ก.ค. 2018 - 18:22
บทความนี้จะไม่พูดถึงเหตุการณ์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559...
Althusser1993's picture
1 ก.ค. 2018 - 15:36
  สหภาพแรงงาน : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต คาร์ล มาร์กซ์ (1866)  
streetlawyer's picture
29 มิ.ย. 2018 - 20:57
จากกรณีฮือฮาที่บัณฑิตนิติศาสตร์ถูกจับดำเนินคดี เนื่องจากผลิตเบียร์โดยไม่ได้รับอนุญาต จนมีการถกเถียงว่า “ทำไมรัฐไทยไม่อนุญาตให้คนทั่วไปผลิตเบียร์”...
streetlawyer's picture
28 มิ.ย. 2018 - 22:00
นอกจากประเด็นที่สื่อมวลชนกำลังตื่นตัวว่าจะมีการออกกฎหมายมาควบคุมตีตราสื่อให้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กรในลักษณะที่ผู้มีอำนาจอาจเข้ามาแทรกแซงแล้ว ...

Pages