บล็อกกาซีน ประชาไท

Althusser1993's picture
23 มิ.ย. 2018 - 19:11
  มนุษย์ หรือเครื่องจักร Antonio Gramsci 1916 แปลเป็นภาษาไทยโดย จักรพล ผลละออ 2018  
Althusser1993's picture
22 มิ.ย. 2018 - 19:43
  หนังสือพิมพ์และชนชั้นแรงงาน Antonio Gramsci 1916 แปลเป็นภาษาไทยโดย จักรพล ผลละออ 2018  
Althusser1993's picture
22 มิ.ย. 2018 - 18:15
ภาพจาก : Jonny White บทวิเคราะห์สถานการณ์โลกประจำปี 2018 – ปีแห่งวิกฤตทุนนิยม International Marxist Tendency, 05 April 2018 แปลไทยโดย จักรพล ผลละออ...
streetlawyer's picture
20 มิ.ย. 2018 - 20:54
หากประเทศไทยต้องการผลักดันนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จำต้องมีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่ประกันความเป็นส่วนตัวในการสื่อสาร...
streetlawyer's picture
19 มิ.ย. 2018 - 20:20
จะพัฒนารัฐ ต้องมุ้งเป้าไปที่ ลูกหลานแรงงานและเกษตรกรโดยเฉพาะสตรี นี่คือสิ่งที่องค์การระหว่างประเทศด้านการพัฒนาเน้นย้ำเสมอ                ...
vajrasiddha's picture
19 มิ.ย. 2018 - 14:56
โอม มณีปัทเมหุม เขียนในสังคมสมัยใหม่ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยทุนนิยมและความรู้เชิงเหตุผล พลังทางศาสนามักถูกตั้งคำถามว่ายังเป็นสิ่งจำเป็นต่อมนุษย์หรือไม่?...
streetlawyer's picture
18 มิ.ย. 2018 - 21:12
รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปีนี้มอบให้แด่ ศาสตราจารย์ชอง ติโรล (Jean Tirole) แห่งมหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส   ...
streetlawyer's picture
16 มิ.ย. 2018 - 21:55
ความเข้าใจผิดประการหนึ่งต่อการกระตุ้นตลาดเศรษฐกิจดิจิทัลและดึงดูดการลงทุนในอภิมหาโครงการไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ...
streetlawyer's picture
15 มิ.ย. 2018 - 21:05
เมื่อมีรัฐบาลใหม่สิ่งทีตามมาด้วยเสมอ คือ นโยบายด้านเกษตรกรรม   ในอดีตเกษตรกร หรือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็น “ชาวนา” คือ...
streetlawyer's picture
14 มิ.ย. 2018 - 21:32
สิ่งที่ขับเคลื่อนโลก คือ เทคโนโลยี การทหาร การค้า และการแพร่ความคิด ความเชื่อ ศาสนา สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการเดินทางข้ามโลก...

Pages